Khai mạc Lớp tập huấn công tác văn phòng năm 2021

11:36 23/11/2021 | Lượt xem : 641

Sáng ngày 23/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn công tác văn phòng năm 2021.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn

Tham dự Lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; PGS. TS. Vũ Thị Phụng, nguyên Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, cùng toàn thể học viên là công chức, viên chức làm công tác văn phòng.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, công tác văn phòng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động hành chính nói chung và của ngành Nội vụ nói riêng, chất lượng công tác của văn phòng có ảnh hưởng rất quan trọng đến công tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan, đơn vị.  

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, đặc biệt, để phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại của Bộ, nghiệp vụ Lễ tân ngoại giao là đặc biệt quan trọng mặc dù không được coi là nội dung chủ yếu của hoạt động đối ngoại nhưng lại là bộ phận quan trọng đóng góp cho sự thành công và thuận lợi trong hoạt động ngoại giao, ngoài việc phục vụ cho đường lối ngoại giao chung của đất nước… Lễ tân ngoại giao còn thể hiện được sự trọng thị trong mối giao hảo giữa các quốc gia. Sự thiếu sót trong công tác Lễ tân ngoại giao có thể làm mất thể diện quốc gia.

Chính vì vậy, việc tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ văn phòng, hiểu biết về Lễ tân ngoại giao phục vụ hoạt động đối ngoại là hết sức cần thiết, giúp công chức làm công tác văn phòng nắm bắt, cập nhật, trao đổi kinh nghiệm thực tế để phục vụ tốt hơn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị các học viên cần chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, kỹ năng; sắp xếp thời gian, tập trung nghe đầy đủ các chuyên đề. Chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, góp phần thực hiện có chất lượng các nội dung chương trình bồi dưỡng. 

PGS. TS. Vũ Thị Phụng trình bày các Chuyên đề tại Lớp tập huấn

Lớp tập huấn đã được nghe PGS. TS. Vũ Thị Phụng, nguyên Chủ nhiệm khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn trình bày chuyên đề về Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tham mưu, tổng hợp.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2021), các công chức, viên chức làm công tác văn phòng sẽ được nghe giới thiệu các chuyên đề bồi dưỡng công tác văn phòng gồm: 

Chuyên đề 1: Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tham mưu, tổng hợp.

Chuyên đề 2: Công tác ISO trong giải quyết thủ tục hành chính; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao.

Thu Trang