Khai mạc Lớp bồi dưỡng dành cho công chức, viên chức mới tuyển dụng về Bộ Nội vụ

10:55 08/10/2020 | Lượt xem : 3282

Sáng ngày 08/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng công chức, viên chức mới tuyển dụng về Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Triệu Văn Cường tới dự và phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân luôn yêu cầu cần phải có đội ngũ công chức, viên chức đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, kỹ năng nghề nghiệp cao, thực thi công vụ hiệu lực, hiệu quả, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang hội nhập quốc tế và phát triển, việc nâng cao năng lực thực thi công vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, trong những năm qua, Bộ Nội vụ đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng khác nhau cho đội ngũ công chức, viên chức của Bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ đặc biệt chú trọng đến bồi dưỡng cho công chức, viên chức mới được tuyển dụng về Bộ. Với mục đích nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, các kỹ năng hành chính và tìm hiểu sâu hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công chức, viên chức khi làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Qua đó, giúp công chức, viên chức mới tuyển dụng có thể vận dụng những kiến thức, kỹ năng vào quá trình thực thi công vụ đạt hiệu quả.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng đảm bảo các nội dung, chương trình, cơ sở vật chất một cách thuận tiện, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, kiến thức truyền đạt phải là những kiến thức cơ bản, thiết thực, cập nhật và hiện đại.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận kiến thức, tập trung theo dõi, nắm chắc những quan điểm, nội dung, phương pháp để nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn; đồng thời, tích cực cùng các giảng viên trao đổi, thảo luận để Lớp bồi dưỡng thực sự đổi mới, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất.

TS. Lê Cẩm Hà, Trưởng Bộ môn Quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự,
Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu 02 Chuyên đề: Chuyên đề Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
và các quy định, quy chế của Bộ và Chuyên đề Kỹ năng giao tiếp trong công vụ và văn hóa công sở

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Bộ môn Văn bản hành chính, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính,
Học viện Hành chính Quốc gia giới thiệu 02 Chuyên đề: Chuyên đề Những vấn đề cần thiết về công tác văn thư, lưu trữ
và Chuyên đề Kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng viết báo cáo

Theo Kế hoạch, Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 02 ngày (từ 08 - 09/10), tập trung vào 04 Chuyên đề: Chuyên đề chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các quy định, quy chế của Bộ; Chuyên đề về công tác văn thư, lưu trữ; Chuyên đề về kỹ năng soạn thảo văn bản và Chuyên đề về kỹ năng giao tiếp trong công vụ và văn hóa công sở. Đây đều là những nội dung hết sức thiết thực dành cho công chức, viên chức mới được tuyển dụng về Bộ.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

Anh Cao

Tin khác