Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021 của Bộ Nội vụ

19:30 05/06/2021 | Lượt xem : 3779

Sáng ngày 31/5, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021. 
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kết luận Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 5/2021, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2021, ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số đơn vị, ý kiến của các Thứ trưởng, Bộ trưởng cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo, đề nghị Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị, ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng để hoàn thiện báo cáo. 

Trong tháng 5/2021, các đơn vị đã tập trung tham mưu xây dựng nhiều văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, các đồng chí Lãnh đạo Bộ và một số đơn vị đã tập trung cao độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định pháp luật. Bộ trưởng biểu dương Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Công chức - Viên chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong tháng 6/2021, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị phụ trách khẩn trương xây dựng các văn bản, đề án theo Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Bộ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ (Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 2136/BNV-VP ngày 13/5/2021 của Bộ Nội vụ); tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án theo Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021, không để chậm, quá hạn. Đặc biệt là 06 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

Chủ động rà soát, đăng ký bổ sung nhiệm vụ của đơn vị vào Chương trình công tác của Bộ Nội vụ (Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021), gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 15/6/2021 để tổng hợp trình Bộ trưởng ban hành Quyết định bổ sung Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Nội vụ. 

Các đơn vị chủ động xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (báo cáo cần đánh giá sâu sắc, cụ thể tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021) gửi về Văn phòng Bộ tổng hợp trước ngày 15/6/2021, phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Nội vụ. 

Bộ trưởng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống, dịch theo phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Sớm tham mưu, đề xuất triển khai tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19 (đợt 2) và xét nghiệm Covid -19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ.

Đáng lưu ý, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Công chức - Viên chức tập trung hoàn thiện Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài gửi xin ý kiến các Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia trong tháng 6/2021. Trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2021. 

Yêu cầu Vụ Tổ chức - Biên chế tập trung hoàn thiện Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (trong tháng 06/2021) trước khi Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. 

Vụ Chính quyền địa phương tập trung hoàn thiện báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Vụ Cải cách hành chính khẩn trương hoàn thiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình Chính phủ, trình Chính phủ trước ngày 15/6/2021. Xây dựng Báo cáo cải cách hành chính của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2021 trình Chính phủ theo quy định. Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. 

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và các lớp tập huấn giảng viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19. Hoàn thành trước ngày 30/6/2021…

Thanh Tuấn