Hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021-2022

15:55 11/05/2021 | Lượt xem : 1182

Ngày 11/5, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2051/BNV-VP về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021-2022.
Theo đó, ngày 26/4/2021, Bộ Công an có Công văn số 1179/BCA-C07 về việc mời tham gia Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2021-2022. Thông qua Cuộc thi này, Bộ Công an mong muốn phát huy sức sáng tạo, năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đồng thời, lựa chọn một số công trình, sáng kiến khoa học có chất lượng tốt để đầu tư phát triển sản xuất trong nước thành các sản phẩm có tính ứng dụng cao nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH. 

Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến và thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiên cứu, hưởng ứng tham dự Cuộc thi; phát động và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ trong lĩnh vực PCCC và CNCH đối với các đơn vị, cá nhân có đề tài, sáng kiến, dự án khoa học – công nghệ; tuyên truyền kiến thức về công tác PCCC và CNCH.

Bộ trưởng yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin đăng tải tiêu chí, yêu cầu về nội dung và thể lệ Cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021-2022 lên Tạp chí điện tử và Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ./.

Xem toàn văn Công văn số 1179/BCA-C07 và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi của Bộ Công an trong File đính kèm dưới đây.

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Công văn số 1179/BCA-C07 và Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tải về