Họp góp ý kiến vào dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

14:35 22/03/2021 | Lượt xem : 1343

Sáng ngày 22/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc Họp góp ý kiến vào dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Cuộc họp.

Dự Cuộc họp có Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Hoàng Quốc Long; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương: Bộ Tài chính, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại Giao, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; đại diện một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Cuộc họp

Phát biểu khai mạc Cuộc họp, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì tổ chức một số hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Nội vụ một số địa phương và các đối tượng thanh niên góp ý vào dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Các ý kiến góp ý đã được Bộ Nội vụ tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định của Luật Thanh niên năm 2020.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề như: Quan điểm, nguyên tắc xây dựng chiến lược; Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và một số chỉ tiêu chủ yếu; Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược; Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức để triển khai thực hiện chiến lược. Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền đúng chất lượng, tiến độ được giao.


Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Lương Thị Hải Anh
trình bày dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 tại Cuộc họp

Theo dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, mục tiêu tổng quát xác định xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có đạo đức, ý thức công dân, có lý tưởng, hoài bão; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập than, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy và nâng cao tính xung kích, tình nguyện, vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về mục tiêu cụ thể và một số chỉ tiêu chủ yếu, dự thảo Chiến lược đề xuất 6 mục tiêu, cụ thể:

Mục tiêu 1: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên được tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Mục tiêu 2: Tạo điều kiện để thanh niên được bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu và làm chủ khoa học, công nghệ; giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sống cho thanh niên.

Mục tiêu 3: Chú trọng đào tạo nghề và việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu 4: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên.

Mục tiêu 5: Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; tạo điều kiện để thanh niên được tiếp cận các nguồn thông tin an toàn và bảo vệ thanh niên trên môi trường không gian mạng.

Mục tiêu 6: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc; tham gia quản lý nhà nước và xã hội; tình nguyện vì cộng đồng vã xã hội.

Ngoài ra, dự thảo Chiến lược cũng đề xuất 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên; Truyền thông và vận động xã hội thực hiện Chiến lược; Tăng cường hệ thống cung cấp dịch vụ cho thanh niên; Nguồn lực thực hiện Chiến lược; Nghiên cứu, theo dõi, giám sát thực hiện Chiến lược và Hợp tác quốc tế trong thực hiện Chiến lược.

Tại Cuộc họp, các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Chiến lược. Nhìn chung, ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung: nghiên cứu biên tập lại nội dung trong phần quan điểm và nguyên tắc để đảm bảo tính thống nhất; phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành; vấn đề hợp tác quốc tế và đối ngoại của tổ chức thanh niên; vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục đối với thanh niên; vấn đề kiểm tra, giám sát; vấn đề thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ thanh niên tham gia đại biểu Quốc hội; trách nhiệm của Bộ, ngành đối với vấn đề phát triển thanh niên; vấn đề chuyển đổi số quốc gia, kinh tế số, xã hội số ảnh hưởng đến Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam...

Kết luận Cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ghi nhận và tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn giao Vụ Công tác thanh niên nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp các ý kiến của đại biểu; đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng chất lượng, tiến độ thời gian được giao.


Chánhn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Cuộc họp


Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Hoàng Quốc Long phát biểu tại Cuộc họp

Toàn cảnh Cuộc họp

Một số hình ảnh tại Cuộc họp:
Anh Cao

Tin khác