Hội thảo quốc tế giới thiệu và thảo luận về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Nội vụ

09:02 19/10/2020 | Lượt xem : 1929

Sáng ngày 16/10/2020, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo quốc tế giới thiệu và thảo luận về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) (Hội thảo).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng dự và chủ trì Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo có các báo cáo viên trong nước và quốc tế đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Úc, Đại sứ quán Canada; Đại diện Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các chuyên gia, khách mời; Đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm Việt Nam và 11 quốc gia đã được ký kết vào ngày 8/3/2018 . Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, CPTPP và các văn kiện có liên quan đã được thông qua tại Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019. Sau khi CPTPP được Quốc hội thông qua, Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan đã ban hành nhiều kế hoạch để triển khai Hiệp đinh. Ngày 04/4/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-BNV về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, CPTPP được ký kết mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng mang tới không ít thách thức dành cho Việt Nam. Để đáp ứng những điều kiện và yêu cầu của quá trình hội nhập, Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan cần quan tâm, tập trung nghiên cứu để hoàn thiện về thể chế, sẵn sàng về mặt cơ chế, chính sách theo yêu cầu của CPTPP, làm hành lang pháp lý, cơ sở để triển khai và thực thi các điều khoản của Hiệp đinh. Thứ trưởng đề nghị tại Hội thảo, các báo cáo viên cần tập trung giới thiệu, làm rõ những nội dung cơ bản của Hiệp định CPTPP; những cơ hội và thách thức của Hiệp định đối với Việt Nam; những nội dung của CPTPP thể hiện trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong việc nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu, điều kiện của Hiệp định.

Tại Hội thảo, các báo cáo viên trong nước và quốc tế đã giới thiệu, trình bày nhiều nội dung, bao gồm: (1) Tổng quan về Hiệp định CPTPP và Cập nhật tình hình phê chuẩn, thực thi Hiệp định sau hơn một năm Hiệp định có hiệu lực; (2) Hiệp định CPTPP trong mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam;(3) Hiệp định CPTPP và Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Canada; (4) Cam kết CPTPP và những tác động đến tổ chức bộ máy và hoạt động công vụ; (5) Giai đoạn mới của Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và một số vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện FTA thế hệ mới.

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương giới thiệu
"Tổng quan về Hiệp định CPTPP và Cập nhật tình hình phê chuẩn, thực thi Hiệp định sau hơn một năm Hiệp định có hiệu lực"


Ông Cain Roberts, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Úc tại Việt Nam trình bày nội dung
"Hiệp định CPTPP trong mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam"
Ông Đinh Công Thành, Ủy viên Thương mại, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam trình bày nội dung
"Hiệp định CPTPP và Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Canada"


Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
trình bày nội dung "Cam kết CPTPP và những tác động đến tổ chức bộ máy và hoạt động công vụ"
Ông Trần Anh Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao trình bày nội dung
Giai đoạn mới của Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và một số vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện FTA thế hệ mới

Cũng tại Hội thảo, các báo cáo viên, chuyên gia khách mời và đại biểu dự Hội thảo đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về chủ đề: “Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao để thực thi hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đây là nội dung quan trọng cần được làm rõ để giúp Bộ Nội vụ có định hướng rõ ràng, phù hợp hơn trong thực hiện trách nhiệm quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ phát biểu kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ trân trọng cảm ơn các báo cáo viên trong nước và quốc tế đã giới thiệu, trình bày những nội dung quý báu, mang ý nghĩa thực tế cao. Những nội dung được trao đổi, thảo luận, những ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội thảo là cơ sở, luận cứ quan trọng để Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới, tham mưu cho Chính phủ về thể ché, chính sách để thực thi, đáp ứng các yêu cầu, cam  kết của CPTPP nói riêng, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác nói chung.

Hoàng Hải