Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện”Tải file đính kèm

10:49 16/09/2020 | Lượt xem : 2113

Sáng ngày 15/9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện”.

Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển nhân lực hành chính nhà nước; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh, việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công được xem là một giải pháp cốt lõi để cải cách hoạt động công vụ, từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành bộ máy hành chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, nhằm xây dựng bộ máy quản lý Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân cho biết, có thể nói việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện là một nội dung mới, thể hiện quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện” là hết sức cần thiết để nghiên cứu, thảo luận làm rõ một số vấn đề làm cơ sở khoa học cho việc thực hiện triển khai nhiệm vụ nói trên.

Để Hội thảo đạt được kết quả, Viện trưởng Nguyễn Ngọc Vân đề nghị các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tập trung trao đổi, thảo luận vào một số vấn đề sau: (1) Làm rõ một số quan điểm về việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. (2). Đề xuất lựa chọn trong số các dịch vụ hành chính công hoặc một số khâu trong thủ tục hành chính của một số cơ quan Bộ, ngành đang nắm giữ có thể chuyển giao cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội có đủ năng lực tham gia thực hiện. (3). Đối với những việc không chuyển giao cần có phương pháp đổi mới thủ tục như thế nào để thuận tiện phục vụ lợi ích cho người dân. (4). Những khó khăn, vướng mắc và năng lực thực tế của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khi thực hiện việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công. (5). Đề xuất các kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, lộ trình thực hiện việc áp dụng việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công.

Các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị đại biểu sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ Nội vụ đề xuất tham mưu các chủ trương, chính sách cho Chính phủ quyết định việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đảm bảo bám sát yêu cầu thực tế hiện nay và theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng.


Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các vấn đề liên quan đến cơ sở khoa học chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như: quan điểm, định hướng chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện; dịch vụ hành chính công là gì? những dịch vụ hành chính công, những công đoạn nào của dịch vụ hành chính công có thể chuyển giao? phân loại loại hình dịch vụ hành chính công và các bước chuyển giao; xác định lộ trình, điều kiện để chuyển giao dịch vụ hành chính công; kinh nghiệm nước ngoài về việc chuyển giao một số dịch vụ hành chính công cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội thực hiện; vai trò của nhà nước; nhận diện dịch vụ hành chính công là gì; chuyển giao cái gì để làm sao vẫn đảm bảo được chất lượng của dịch vụ nhưng vẫn bảo đảm được vai trò của nhà nước.

Các đại biểu cũng nhất trí là cần có sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương, địa phương cho đến cán bộ, công chức, viên chức, những người tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công; đồng thời, cần xây dựng được tiêu chí đánh giá việc chuyển giao; cơ chế giám sát, kiểm tra, kiểm soát; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước; danh sách dịch vụ hành chính công dự kiến chuyển giao; việc chuyển giao phải tạo được điều kiện thuận tiện hoặc phải thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp; tính kinh tế của việc chuyển giao; chất lượng dịch vụ phải bảo đảm; năng lực của đơn vị, tổ chức đảm nhiệm việc chuyển giao;…

Kết luận Hội thảo khoa học, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, ý nghĩa và sâu sắc của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Đồng thời, chỉ đạo tổ thư ký giúp việc ghi chép đầy đủ, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Bộ.

Một số hình ảnh các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý phát biểu tham luận và trao đổi tại Hội thảo khoa học:
 

Anh Cao