Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020Tải file đính kèm

12:31 15/01/2021 | Lượt xem : 1165

Sáng ngày 14/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.
Ông Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ và chuyên viên theo dõi cải cách hành chính của các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ đã triển khai xây dựng Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý thuộc các bộ, ngành, địa phương và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Ông Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, do đó, Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt Quyết định số 1149/QĐ-BNV để giúp các bộ, ngành Trung ương nắm chắc các nội dung để triển khai có hiệu quả; rà soát lại nội dung Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn chấm điểm để thống nhất trình cấp có thẩm quyền ban hành; phổ biến Kế hoạc triển khai Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm đảm bảo chấm điểm chính xác, khách quan.

Xếp hạng Chỉ số CCHC đối với 17 bộ, cơ quan ngang bộ

Ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính trình bày Đề án tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính đã trình bày nội dung Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đối tượng áp dụng của Đề án gồm 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ). Trong đó, 02 cơ quan đặc thù là Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ có thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung với 17 bộ, cơ quan ngang bộ còn lại.

Đối với Chỉ số CCHC cấp bộ, Bộ tiêu chí được cấu trúc thành 07 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 99 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. 

Đối với Chỉ số CCHC cấp tỉnh, Bộ tiêu chí được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 43 tiêu chí và 102 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. 

Về phương pháp đánh giá, các bộ, ngành và địa phương sẽ tự đánh giá, chấm điểm và đánh giá thông qua điều tra xã hội học. Kết quả Chỉ số CCHC sẽ được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp.

Công bố Chỉ số CCHC vào đầu Quý II năm 2021

Ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính trình bày Kế hoạch tại Hội nghị

Trình bày Kế hoạch triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” được ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BNV ngày 07/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính cho biết, mục đích của Kế hoạch nhằm xác định được Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công bố Chỉ số CCHC năm 2020 vào đầu Quý II năm 2021.

Để triển khai thực hiện Đề án, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức 03 Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC; hướng dẫn sử dụng phần mềm và triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2020 trong tháng 01/2021.
Bên cạnh đó, các bộ, tỉnh sẽ tổ chức đánh giá và tự đánh giá, báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm về Bộ Nội vụ trước ngày 26/02/2021. Bộ Nội vụ sẽ tổ chức thẩm định trong tháng 3/2021.

Báo cáo kết quả Chỉ số CCHC sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp, xây dựng, tổ chức Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số CCHC của các bộ, các tỉnh từ tháng 3 đến tháng 4/2021 và tổ chức công bố Chỉ số CCHC trong tháng 4/2021.

Bà Lê Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ hướng dẫn các bộ, ngành tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC cấp bộ. Về cơ bản, các đại biểu đều thống nhất với dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ. 

Tuy nhiên, đối với tiêu chí thành phần “Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các đơn vị thuộc Bộ”, các đại biểu đề nghị thực hiện theo quy định và xác định cụ thể là bình quân cấp phó không quá 03 người.

Về tiêu chí thành phần “Tỷ lệ kết nối chế độ báo cáo của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ”, các đại biểu cho rằng, số lượng báo cáo của các bộ là khác nhau, do đó, đề nghị chỉ nên xác định hệ thống báo cáo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các tiêu chí thành phần liên quan đến tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, các đại biểu đề nghị, các dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch công quốc gia hay trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đều được tính vì đối tượng thụ hưởng đều là người dân và doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Minh Hùng trân trọng cám ơn và đánh giá cao các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị. Để triển khai Đề án có hiệu quả, ông Phạm Minh Hùng đề nghị các bộ, ngành phổ biến nội dung Đề án và Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC tới toàn thể đội ngũ công chức, viên chức của bộ, ngành, nhất là đối với các đơn vị trực thuộc để chấm điểm hiệu quả, khách quan và biết cách tổng hợp kết quả đối với từng tiêu chí.

Đề nghị các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai chấm điểm một cách khách quan, trung thực và gửi về Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ để chấm điểm, thẩm định, trao đổi kịp thời các vướng mắc cần tháo gỡ; các thông tin sẽ được chia sẻ chung cho các bộ trong nhóm để rút kinh nghiệm cho các bộ, ngành khác, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với các tiêu chí đã thảo luận, thống nhất và văn bản pháp luật có hiệu lực, đề nghị các bộ, ngành triển khai thực hiện ngay. Một số vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chế độ báo cáo, vị trí việc làm… Bộ Nội vụ sẽ trao đổi với bộ, ngành liên quan để hoàn thiện và ban hành hướng dẫn thực hiện kịp thời. Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2020 sẽ được công bố vào tháng 4/2021./.

Thanh Tuấn

Tin khác