Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

20:56 11/10/2021 | Lượt xem : 2681

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến toàn quốc để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.
Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị đang công tác tại trụ sở Bộ.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung chính: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII;

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước

Định hướng thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền nhanh, kịp thời, chất lượng, hiệu quả về kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII gồm: Bài phát biểu khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nội dung các báo cáo được thảo luận, cho ý kiến; những thông tin, nét chính mang tính đổi mới, đột phá được thông báo trong Hội nghị báo cáo viên lần này…

Tập trung tuyên truyền về các nhóm vấn đề lớn, trọng tâm của Hội nghị Trung ương 4 là: Một số vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đối ngoại của năm 2021 và định hướng đến năm 2022. Tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm: 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 – 23/10/2021); 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2021)./.

Thanh Tuấn