Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

11:54 29/12/2020 | Lượt xem : 1132

Sáng ngày 29/12, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Khai mạc hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Dự Hội nghị có Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nội vụ; Đại tá Hoàng Văn Đô, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu và Đại tá Bùi Hữu Tiến, Trợ lý Phòng Động viên, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu là Báo cáo viên tại Hội nghị cùng toàn thể các học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: Dân quân tự về và Lực lượng dự bị động viên có vị trí quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh Nhân dân. Để tiếp tục xây dựng lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ hùng hậu, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự về và Luật Lực lượng dự bị động viên, hai Luật này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 2 luật này, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các học viên tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung cơ bản. Nhất là những quy định mới của 2 luật, tích cực trao đổi, thảo luận với các Báo cáo viên, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và tham mưu đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện  cho Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Thứ trưởng mong muốn, thông qua hội nghị, các học viên sẽ nắm bắt được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019. Qua đây làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng toàn dân của Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ Nội vụ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức Hội nghị tập huấn.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe Đại tá Hoàng Văn Đô, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu giới thiệu sự cần thiết, quan điểm, mục đích ban hành và một số điểm mới, những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ 2019.

Đại tá Hoàng Văn Đô, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu giới thiệu một số điểm mới, những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đại tá Bùi Hữu Tiến, Trợ lý Phòng Động viên, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bùi Hữu Tiến, Trợ lý Phòng Động viên, Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu
giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Toàn cảnh Hội nghị

 

Anh Cao

Tin khác