Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai công tác cuối năm 2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ

15:24 13/10/2021 | Lượt xem : 2766

Sáng ngày 13/10, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ cho biết, quý III năm 2021 là thời gian đặc biệt phải làm việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, đồng chí Bộ trưởng để lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, đạt mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa hoàn thành toàn diện, hiệu quả các mặt công tác như: phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Nhìn chung, trong quý III năm 2021, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chính chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Cấp cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đảo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, pháy huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mẫn cán, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ…

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Ban của Đảng ủy Bộ, đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, tổ chức đoàn thể đã đánh giá, nêu bật những nhiệm vụ công tác đã đạt được, những khó khăn, hạn chế và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho việc thực hiện nhiệm vụ trong quý IV năm 2021.

Theo đó, các đại biểu đều cho rằng, quý III năm 2021 là thời gian đặc biệt phải thực hiện giãn cách xã hội, phải làm việc trực tuyến nên ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của Đảng ủy Bộ, của các Đảng ủy, Chi ủy và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, song song với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, với sự nỗ lực các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chương trình công tác của Đảng ủy Bộ, của Bộ và của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các nhiệm vụ chính trị của Bộ đều được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, không có văn bản nào chậm trễ, quá hạn.


Đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền các hoạt động tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm minh việc xử lý kỷ luật Đảng đối với cá nhân đảng viên, tạo được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân, không có đơn thư khiếu nại sau kiểm điểm. Thông qua việc xử lý, kiểm điểm đảng viên, các đảng viên đã nhận thức đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, gắn bó để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu, đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo. Nhấn mạnh trong quý III năm 2021, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong quý IV năm 2021, Bí thư Đảng ủy Bộ Vũ Chiến Thắng đề nghị các tổ chức Đảng phối hợp với người đứng đầu rà soát các nhiệm vụ công tác Đảng, rà soát các nhiệm vụ công tác chuyên môn để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường triển khai các nhiệm vụ công tác do các Ban của Đảng ủy Bộ đã ban hành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề nghị các Ban của Đảng ủy Bộ tổ chức việc giám sát việc thực hiện của các tổ chức Đảng, có đánh giá kết quả.

Trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nhất là đối với đảng viên trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ, công tác tự kiểm tra, giám sát của từng Đảng bộ, Chi bộ để phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Đảng ủy Bộ Vũ Chiến Thắng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt lưu ý việc phát ngôn nhất là trên mạng xã hội. Văn phòng Đảng ủy Bộ chủ trì biên soạn tài liệu sinh hoạt Chi bộ; xây dựng hoạt động của Đảng ủy Bộ cả nhiệm kỳ; chuẩn hóa các biểu mẫu văn bản của Đảng…

Đối với công tác tổ chức Đảng, đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; các tổ chức Đảng hoàn thành quy hoạch cấp ủy các cấp; ban hành quy định về tiêu chuẩn chính trị trong việc thẩm định tiêu chuẩn cán bộ; hoàn thành việc chuyển đảng cho các đảng viên đã nghỉ hưu về sinh hoạt tại nơi cư trú; chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ khẩn trương có kết luận đối với các đảng viên bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật; tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch.

Đối với công tác dân vận và đoàn thể, tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị các nhiệm vụ để tổ chức đại hội Đoàn các cấp; tổ chức buổi đối thoại với Bộ trưởng; thực hiện các hoạt động tình nghĩa, thiện nguyện…

Thanh Tuấn