Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Công đoàn Bộ

09:28 12/07/2021 | Lượt xem : 2202

Chiều ngày 09/7, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ và các đồng chí được khen thưởng.


Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một cách thẳng thắn, đi sâu phân tích từng vấn đề cụ thể. Cùng với đó, kiểm điểm trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong việc triển khai các hoạt động. Đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó và phương hướng khắc phục để đến cuối năm 2021, Công đoàn Bộ đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Đồng thời, là cơ sở để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đảm bảo thực chất, đúng người, đúng việc.


Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Hà báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Hà cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động của các cấp Công đoàn trên các lĩnh vực: công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động xã hội từ thiện; công tác tuyên truyền giáo dục; công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng; công tác nữ công; công tác kiểm tra; công tác tài chính; công tác thi đua, khen thưởng; công tác Trưởng khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn Bộ cơ bản đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt đã phối hợp với chính quyền vận động công chức, viên chức, người lao động đoàn viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị. Các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn được chú trọng, đẩy mạnh. Công tác thi đua khen thưởng, hoạt động xã hội từ thiện được triển khai kịp thời. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đạt được hiệu quả thiết thực. Tinh thần làm việc, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, việc nêu gương, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, quy chế văn hóa công sở của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều chuyển biến. Các hoạt động công đoàn đã thu hút, động viên được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, góp phần xây dựng khối đoàn kết và góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Hà cho biết, Công đoàn Bộ đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: (1) Thực hiện tốt Kế hoạch số 16/KH-CĐBNV ngày 28/01/2021 về hoạt động Công đoàn Bộ Nội vụ năm 2021; (2) Tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn; quán triệt kịp thời các nghị quyết của Công đoàn cấp trên; cập nhật, bổ sung nội dung mới, cụ thể, triển khai trong tất cả các cấp công đoàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc đôn đốc, kiểm tra, xây dựng các tiêu chí cụ thể, rõ mục tiêu và kết quả đạt được; (3) Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ, của Đảng ủy Bộ, đặc biệt là tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, văn hóa công vụ, cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (4) Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn và lãnh đạo Bộ Nội vụ phát động năm 2021; (5) Tham gia thực hiện tốt các hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam và Khối thi đua I Công đoàn Viên chức Việt Nam; (6) Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ đã báo cáo và làm rõ những nhiệm vụ do các công đoàn trực thuộc thực hiện trong thời gian 6 tháng đầu năm và có những kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Bộ trong 6 tháng đầu năm 2021; các hoạt động của Công đoàn Bộ thời gian qua mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 bùng phát nhưng vẫn diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, đã bám sát các sự kiện lớn của đất nước và của Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị các cấp Công đoàn trong Bộ tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, nhất là những công đoàn viên chịu tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 gây ra để kịp thời hỗ trợ. Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Mặt khác, cần bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong Bộ để triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra…


Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, những nỗ lực, thành tích mà toàn thể Ban Chấp hành Công đoàn cũng như từng cán bộ công đoàn viên Bộ Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phan Phương Hạnh đề nghị Công đoàn Bộ Nội vụ tiếp tục chăm lo, động viên đời sống tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, người lao động bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực; tiếp tục thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm, giúp đỡ những cán bộ, công chức, người lao động có mức thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu và đề nghị các cấp Công đoàn trong Bộ triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hoạt động đã đề ra. 

Đồng chí Vũ Đăng Minh giao thường trực Công đoàn Bộ tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Bộ, ý kiến góp ý của các đại biểu đại diện cho các Công đoàn trực thuộc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 một cách tốt nhất, thiết thực, hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, Công đoàn Bộ Nội vụ đã công bố, trao Quyết định về việc tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho 02 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ “Đạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020” và Quyết định về việc tặng Giải thưởng “Gương mặt của năm - 2020” của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 02 cá nhân thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ.
Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Giải thưởng “Gương mặt của năm -2020”cho các cá nhân

Anh Cao