Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên

10:32 25/11/2022 | Lượt xem : 884

Trong hai ngày 24 và 25/11, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.
Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên; ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hoà; bà Phan Thị Lê Mai, Chuyên gia cao cấp UNFPA; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan có liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học; Ban Quản lý Dự án VNM10P01; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; lãnh đạo UBND cấp huyện, đại diện Phòng Nội vụ cấp huyện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và phía Nam.

Ông Hoàng Quốc Long phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cho biết, Hội nghị nhằm mục đích phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tham mưu, đề xuất ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, đặc biệt là các biện pháp cụ thể hóa để phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện. 

Ông Hoàng Quốc Long cho biết, năm 2020, sau khi Quốc hội thông qua Luật Thanh niên, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên; đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên ngày càng có nhiều cơ hội được tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên.

Quang cảnh Hội nghị

Để Hội nghị đạt hiệu quả cao, ông Hoàng Quốc Long đề nghị các báo cáo viên và đại biểu tập trung quán triệt đầy đủ các nội dung cơ bản của Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Chiến lược và các văn bản có liên quan để tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, bảo đảm đến hết năm 2022, 100% các địa phương hoàn thành việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các Nghị định, Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Bà Phan Thị Lê Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Lê Mai, Chuyên gia cao cấp UNFPA cho biết, thanh niên là một đối tượng quan trọng, dành được nhiều sự quan tâm của UNFPA. Ngay khi Chính phủ Việt Nam có một cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, UNFPA đã phối hợp với Bộ Nội vụ trong vấn đề phát triển thanh niên từ năm 2012. 

Bà Phan Thị Lê Mai nhấn mạnh đến việc đo lường, do đó UNFPA đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để xây dựng các chỉ số rất rõ ràng nhằm thu thập số liệu thống kê thanh niên trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phân tích, sử dụng các chỉ số một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phổ biến Thông tư số 07/2020/TT-BNV

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam và hướng dẫn việc thu thập số liệu thống kê trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ) phổ biến, quán triệt Luật Thanh niên và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên; phổ biến, quán triệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Thanh Tuấn - Phương Hoa