Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTải file đính kèm

18:31 01/03/2023 | Lượt xem : 758

Chiều ngày 28/02, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 521 điểm cầu với sự tham dự của 28.458 đại biểu. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ

Tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Mục đích tổ chức Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách.

Cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nêu trong Cuốn sách. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.
Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu về quá trình biên soạn và những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bao gồm: Vì sao phải biên soạn Cuốn sách; quá trình biên soạn Cuốn sách; Nội dung cốt lõi của Cuốn sách; Những điểm mới ấn tượng và giá trị của Cuốn sách.

Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, cuốn sách do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và kỹ lưỡng, cuốn sách được hoàn thành với hơn 612 trang, gần 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần.

Phần thứ nhất "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" gồm: Bài viết tổng quan "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!" của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (năm 2013) đến nay; 4 phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022; kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phần thứ hai "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc" tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được đồng chí Tổng Bí thư dành sự quan tâm đặc biệt dù trên cương vị công tác nào, ở thời kỳ nào. Trong đó, 14 bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ những năm đầu tiến hành đổi mới đất nước đến nay; 8 bài viết về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó có bài được viết từ những năm 70 thế kỷ 20. Những bài viết này cho thấy tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị vượt trội của đồng chí về “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" tập hợp, chọn lọc 62 ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống “giặc nội xâm” được tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Việt Nam; phân tích cụ thể thuật ngữ tham nhũng là gì, tiêu cực là gì; tham nhũng, tiêu cực vì đâu mà có, vì sao chúng ta phải chống tham nhũng, tiêu cực... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, nhưng phòng là cơ bản, lâu dài. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.
Điểm cầu tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Cuốn sách được ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2013 - 2023) mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng, không được phép “chùn chân”, “mỏi gối” và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Cuốn sách cũng rút ra 8 bài học kinh nghiệm quý trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực suốt 10 năm qua là: biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; chú trọng công tác cán bộ; tích cực phòng ngừa chủ động phát hiện, kịp thời xử lý; tăng cường kiểm soát quyền lực; phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng tiêu cực với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phù hợp với đặc điểm tình hình của nước ta.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách là Cẩm nang công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; phản ánh cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ khi là một nhà báo 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta - Là tấm gương mẫu mực nói đi đôi với làm, làm hết lòng, hết sức vì Đảng, vì dân để cán bộ, đảng viên học tập, làm theo.
Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Ông Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm... Từ đó liên hệ, áp dụng vào thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.


Anh Cao