Hội nghị lấy ý kiến về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

18:13 07/05/2021 | Lượt xem : 906

Chiều ngày 07/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.
Thứ trưởng Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan Trung ương: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.


 Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc ban hành Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên; quy định rõ các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; đồng thời, quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình đối với thanh niên…

Tại Điều 7, Luật Thanh niên năm 2020 đã quy định: Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên; Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quy định. Theo đó, tại Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam kiện toàn Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Do đó, Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến các cơ quan Trung ương để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Lương Thị Hải Anh trình bày dự thảo tại Hội nghị

Trình bày dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Lương Thị Hải Anh cho biết, dự thảo gồm 07 Điều, quy định về vị trí, chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức; tổ chức và hoạt động; tư cách pháp nhân và kinh phí hoạt động của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn về cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên; nghiên cứu, đề xuất phương hướng giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành có liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị đối với thanh niên và công tác thanh niên; điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành có liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị đối với thanh niên và công tác thanh niên; đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng liên ngành có liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị về công tác thanh niên…

Về cơ cấu tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban là một Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ nhiệm thường trực là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một Phó Chủ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các thành viên là Thứ trưởng các Bộ, ngành và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội các cơ quan Trung ương.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo do Bộ Nội vụ chuẩn bị và cho rằng, dự thảo đã tiếp thu rất nhiều ý kiến tâm huyết của các bộ, ngành Trung ương trong thời gian qua.

Các đại biểu nhấn mạnh, dù tổ chức bộ máy thế nào thì đều phải phát huy hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên và phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị mời thêm các chuyên gia, các nhà khoa học bên cạnh các nhà quản lý tham gia làm thành viên của Ủy ban để phát huy tốt nhất chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên; đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ hoàn thiện 02 phương án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Thứ trưởng đề nghị Vụ Công tác thanh niên tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; đồng thời, hoàn thiện 02 phương án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn, trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa của các Bộ, ngành Trung ương để Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, để Luật Thanh niên thực sự đi vào cuộc sống, phát huy tốt nhất vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Tuấn