Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ

20:46 04/12/2020 | Lượt xem : 7538

Sáng ngày 04/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ để tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 và phương hướng hoạt động khoa học, công nghệ năm 2021 của Bộ Nội vụ.
PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Thang Văn Phúc, Văn Tất Thu; Uỷ viên Hội đồng khoa học Bộ và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.


Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Huyền Hạnh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Huyền Hạnh cho biết, năm 2020, công tác quản lý khoa học của Bộ Nội vụ đã đạt được các kết quả như, Tổ chức tổng kết 5 năm hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ 2016 – 2020 và phương hướng hoạt động khoa học công nghệ 2021 – 2025 để đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua và sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ; Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn hiện, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Bộ Nội vụ nhằm hoàn thiện quy trình quản lý heo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thống nhấ trong việc ban hành Quyết định phê duyệt kết quả xét chọn, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ: đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và ban hành danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Nội vụ gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị xét chọn thực hiện năm 2021 – 2025. 

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đã tổ chức nghiệm thu cơ sở 25 đề tài, nghiệm thu chính thức 22 đề tài cấp Bộ (trong đó có 08 đề tài xếp loại Xuất sắc, 13 đề tài xếp loại Khá, 01 đề tài xếp loại Trung bình), nghiệm thu cơ sở 25 đề tài…
Có thể nói, việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã theo một quy trình chặt chẽ, thống nhất từ khâu xác định danh mục, đến nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu chính thức.

Triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, trong năm 2020, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: triển khai thực hiện 46 đề tài, dự án cấp Bộ, cấp tỉnh (37 đề tài khoa học cấp Bộ, 01 đề tài khoa học cấp tỉnh và 07 dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ). Tổ chức 15 hội thảo (01 hội thảo quốc tế, 14 hội thảo trong nước) và 05 buổi tọa đàm. Ngoài ra, các khoa, phân viện, ban.. của các đơn vị trực thuộc Bộ còn tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm và các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt khoa học khác. Các đơn vị trực thuộc Bộ còn triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Viện, cấp Trường) và hàng trăm các đề tài khoa học của sinh viên. 

Bên cạnh đó, các công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã tích cực viết bài và đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước, Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Khoa học Nội vụ, Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam, Tạp chí Dấu ấn thời gian và một số tạp chí, chuyên san nghiên cứu khoa học, Trang Thông tin điện tử trong và ngoài Bộ; Viết báo cáo tham luận, tham dự các hội thảo khoa học trong và ngoài nước; Biên dịch sách, tài liệu, tư liệu nghiệp vụ và các hoạt động thông tin khoa học khác...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,  Bà Nguyễn Huyền Hạnh cũng cho biết, tình trạng nợ đọng đề tài từ 3 – 5 năm như các giai đoạn trước đã được giải quyết về cơ bản, tuy nhiên tiến độ thực hiện của một số đề tài vẫn còn chậm, đặc biệt đối với những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, cần cung cấp những luận cứ khoa học, số liệu khoa học kịp thời cho việc xây dựng những chính sách, pháp luật của Bộ, ngành. 

Việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị vẫn chưa được cải thiện. Một số đơn vị thuộc Bộ đăng ký đề xuất rất nhiều nhiệm vụ nhưng đa phần là nhiệm vụ khoa học chưa phù hợp, chưa gắn với nhu cầu của thực tiễn quản lý; nhiều trường hợp còn hạn chế trong việc xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu…

Tại Hội nghị, trên cơ sở đê nghị của Thứ trưởng Triệu Văn Cường, các Uỷ viên Hội đồng khoa học Bộ đã tích cực thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân hạn chế, vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ năm 2020 và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.


Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước Nguyễn Ngọc Vân phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhấn mạnh, để các đề tài, dự án khoa học có thể ứng dụng được trong thực tiễn thì các chủ nhiệm đề tài, dự án cần phải triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng theo kế hoạch đề ra, tránh việc nợ đọng đề tài; đồng thời để đảm bảo hiệu quả của các đề tài, dự án thì phải là từ đề xuất của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, của cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm cũng như các ý kiến đã phát biểu của các thành viên trong Hội đồng khoa học để Hội nghị đạt chất lượng và thành công. Thứ trưởng đề nghị Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học năm 2021 như các bước giao đề tài, quy trình, thủ tục và các hoạt động khác….


 Quang cảnh Hội nghị

Phương Hằng