Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2022

21:13 01/12/2022 | Lượt xem : 1461

Chiều ngày 01/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2022.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2022 của Bộ Nội cần tập trung đánh giá và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của tháng 11 từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương pháp, cách thức triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ của tháng 12 năm 2022.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 11/2022, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 80 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 59 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 73,7%); đang tiếp tục thực hiện 21 nhiệm vụ (chiếm 26,3%).

Tổng số văn bản đến Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/11/2022 là 31.778, trong đó, có 2.373 văn bản yêu cầu trả lời, đến nay đã trả lời 2.295 văn bản (đạt tỷ lệ 96,71%), 74 văn bản chưa đến hạn trả lời (chiếm 3,12%) và còn 04 văn bản quá hạn chưa trả lời (chiếm 0,17%).

Về tổ chức bộ máy và biên chế, đã hoàn thành 02/03 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 319/332 văn bản của các Bộ, ngành, địa phương đến gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 13 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đã hoàn thành được 02/09 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 532/545 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 12 văn bản chưa đến hạn trả lời, 01 văn bản quá hạn chưa trả lời.

Về chính sách tiền lương, đã xử lý 131/134 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 03 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, đã hoàn thành được 06/07 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 215/223 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 07 văn bản chưa đến hạn trả lời, 01 văn bản quá hạn chưa trả lời.

Về cải cách hành chính, đã hoàn thành 08/08 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 31/32 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Voffice, còn 01 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về công tác thi đua, khen thưởng, đã hoàn thành được 03/03 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, đã hoàn thành được 11/11 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. Công tác văn thư, lưu trữ Đã hoàn thành được 02/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

Về công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, đã hoàn thành được 01/01 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao và đã xử lý 213/218 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 05 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Về công tác thanh niên; dân vận, công tác cán bộ nữ, đã hoàn thành được 04/06 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 47/55 văn bản đến của các Bộ ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 07 văn bản chưa đến hạn trả lời, 01 văn bản quá hạn chưa trả lời.

Về công tác thanh tra, đã hoàn thành được 03/03 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao. Công tác pháp chế, đã xử lý 294/306 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 11 văn bản chưa đến hạn trả lời, 01 văn bản quá hạn chưa trả lời.

Về công tác hợp tác quốc tế, đã hoàn thành được 04/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 43/45 văn bản đến của các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, còn 01 văn bản chưa đến hạn trả lời, 01 văn bản quá hạn chưa trả lời.

Về tổ chức cán bộ, đã hoàn thành 05/06 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 154/156 văn bản đến của các Bộ ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Voffice, còn 02 văn bản chưa đến hạn trả lời. Công tác Kế hoạch - Tài chính, đã hoàn thành được 01/04 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 120/131 văn bản đến của các Bộ ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Voffice, còn 11 văn bản chưa đến hạn trả lời. Công tác nghiên cứu khoa học, đã tiếp tục biên soạn, xuất bản công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945 - 2015; trình Lãnh đạo Bộ: (1) Kế hoạch triển khai, nghiên cứu Xây dựng Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ; (2) Chuyên đề Nghiên cứu về công vụ; (3) Chuyên đề Nghiên cứu một số vấn đề vấn đề lý luận và thực tiễn nền công vụ Singapore.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ chủ động thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, cấp cơ sở và tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học năm 2022, tuyển sinh sau đại học theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Công tác công nghệ thông tin, truyền thông đã chủ động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước bảo đảm tính thời sự và hiệu quả; tổng hợp thông tin báo chí và dư luận liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành Nội vụ (điểm báo hằng ngày) phục vụ yêu cầu quản lý của Lãnh đạo Bộ.

Về công tác Văn phòng, đã hoàn thành được 03/03 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao; đã xử lý 177/178 văn bản đến của các Bộ ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ trên Voffice, còn 01 văn bản chưa đến hạn trả lời.

Nhìn chung, trong tháng 11/2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng, thủ trưởng các đơn vị đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền giao cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ, nổi bật đó là tập trung trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và sửa đổi quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tập trung cao độ tham mưu Bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường, được đại biểu, cử tri, Nhân dân đánh giá cao với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, cầu thị và kỳ vọng tạo được những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Tham mưu Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, theo đó tạo khí thế thi đua sôi nổi các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp cả nước thực hiện xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng nhanh, bền vững, hiện đại và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung hỗ trợ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác tháng 12/2022, Bộ Nội vụ Khẩn trương hoàn thành 50 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ Luật Lưu trữ (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền theo Kế hoạch; chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tập trung hoàn thiện trình Bộ Chính trị: (1) Đề án “Sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; (2) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 18/9/2013 của Bộ Chính trị.

Trình Ban Cán sự đảng Chính phủ Báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

Trình Chính phủ xem xét, ban hành 04 Nghị định và 02 Báo cáo; trình Thủ tướng Chính phủ các văn bản, đề án theo quy định.

Trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, ban hành 09 Thông tư theo thẩm quyền và các Đề án.

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Tiếp tục triển khai Đề án Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ theo Kế hoạch; triển khai thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chưc,s viên chức.

Tập trung tham mưu tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của ngành Nội vụ; các đơn vị chủ động tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2022 và bình xét thi đua bảo đảm thực chất, khách quan, dân chủ.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã và đang triển khai; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của một số nhiệm vụ còn chậm trễ; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ trưởng các đơn vị khẳng định sẽ tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng 12 đảm bảo chất lượng.


Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng để triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 12 một cách hiệu quả.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Nội vụ đã hoàn thành và được lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao, như: trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; các Báo cáo, các Đề án trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ;… Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, đưa ra phương án giải quyết để quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tháng 12/2022.

Đối với nhiệm vụ của tháng 12 năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ đã được đề ra trong dự thảo Báo cáo, Bộ trưởng gợi mở và yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Trình Bộ Chính trị 03 Đề án; (2) Hoàn thiện Hồ sơ Luật Lưu trữ (sửa đổi) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền theo quy định; (3) Tham mưu Chính phủ họp Ban Chỉ đạo về sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Thông qua kế hoạch sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với Học viện Hành chính Quốc gia và sắp xếp Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cho ý kiến bước đầu về phương án sắp xếp cấp trưởng tại các đơn vị sắp xếp; (5) Hoàn thành, giải quyết các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương gửi về Bộ; (6) Tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (trước ngày 15/12); (7) Tập trung, cơ bản hoàn thành tốt việc giải ngân xây dựng cơ bản năm 2022; (8) Chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chu đáo cho Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ (28/12); (9) Chuẩn bị thật kỹ cho việc xây dựng Chương trình công tác năm 2023 trên tinh thần đổi mới công vụ, công chức: hoàn thành xong danh mục vị trí việc làm; đề án liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất với quy định của Đảng; nâng chuẩn cán bộ, công chức cấp xã và điều chỉnh cho phù hợp; cơ bản làm rõ số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cho rạch ròi theo đúng tinh thần Bộ trưởng trả lời trước Quốc hội; sớm đánh giá tác động và bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; tập trung đánh giá lại mô hình chính quyền đô thị; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội;…

 

Anh Cao