Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 của Bộ Nội vụ

14:34 04/05/2021 | Lượt xem : 503

Ngày 29/4, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị giao ban.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.


Tại Hội nghị giao ban, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 4/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, trong những tháng đầu năm 2021, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2021; kịp thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị tài liệu phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và các phiên họp; các đoàn giám sát, kiểm tra về công tác bầu cử; các phiên họp Chính phủ, họp báo Chính phủ thường kỳ và các buổi giao ban trực tuyến của Ban Tổ chức Trung ương…. Bộ Nội vụ đã trả lời đúng hạn 100% các chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 10, 11 Quốc hội khóa XIV.

Về nhiệm vụ công tác tháng 5, tập trung khẩn trương hoàn thiện: Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ; Các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, đề án trình Lãnh đạo Bộ ban hành theo thẩm quyền. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác bầu cử để bảo đảm cuộc bầu cử thật sự dân chủ, an toàn và tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
 Rà soát thực hiện kiện toàn các Ban Chỉ đạo do cấp có thẩm quyền giao hoặc do Bộ Nội vụ được phân công là cơ quan thường trực và các Ban chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục tham mưu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ Nội vụ; đặc biệt đối với 31 kiến nghị trả lời chưa rõ những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại Hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã phát biểu ý kiến, báo cáo kết quả công tác tháng 4/2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2021 của các đơn vị.

Kết luận Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà 
khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Bộ Nội vụ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt, do đó cần tiếp tục thực hiện công tác theo nguyên tắc kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 4 với khối lượng lớn, đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện chương trình công tác tháng 5/2021 theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Nội vụ và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác theo nguyên tắc kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển; Các đơn vị cần quán triệt sâu sắc tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, chia sẻ, đồng cảm, chân thành, giúp đỡ lẫn nhau, vì sự nghiệp chung, vì danh dự và cuộc sống của chúng ta liên quan đến uy tín và vị thế của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ thống nhất rất cao, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, để xây dựng một tập thể mạnh, trong sạch để lãnh đạo Bộ Nội vụ phát triển. Do đó, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Nội vụ cần đổi mới tư duy, phương thức, lề lối làm việc, phương pháp dám nghĩ, dám làm, làm với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, công phu, kỹ lưỡng để đảm bảo được chất lượng công việc, dù đó là việc nhỏ nhất; Cần gắn kỷ cương, kỷ luật, văn hóa công vụ với việc khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tinh thần làm việc mạnh mẽ; Phát huy dân chủ và nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo.

 

Quang cảnh Hội nghị giao ban.

Về nhiệm vụ công tác tháng 5/2021, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cần tập trung vào những nội dung sau:

Thứ nhất là, bổ sung vào chương trình công tác tháng 5 và 6 tháng cuối năm 2021 những nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Nội vụ ngày 28/4/2021, những ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong các buổi làm việc với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện; Các Thứ trưởng cần tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt đối với các đơn vị được giao phụ trách, đặc biệt với khối lượng công việc được cấp có thẩm quyền giao bổ sung cho từng đơn vị.

Thứ hai là, rà soát, báo cáo đánh giá Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ, đồng thời với việc đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ theo Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị những khó khăn, bất cập, vướng mắc để tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ được đầy đủ để thực hiện cho tốt.

Cùng với đó, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thực hiện phân cấp ở các lĩnh vực quản lý nhà nước về chính quyền địa phương, tổ chức - biên chế, công chức - viên chức, đào tạo, bồi dưỡng để xem những việc nào đã làm tốt, việc nào chưa tốt, còn vướng mắc ở đâu, để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện; Giao Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trực tiếp điều hành Tổ rà soát, đánh giá, thời hạn trước ngày 19/5/2021 phải hoàn thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba là, cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao văn hóa công vụ, đồng thời tập trung tạo môi trường công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn chấn, đổi mới, sáng tạo; xây dựng đội ngũ ở các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ thực sự đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, chuyên nghiệp; Kiên quyết xử lý đối với những cá nhân làm ảnh hưởng, tổn thương đến hình ảnh, danh dự và uy tín của cơ quan, tổ chức, với nguyên tắc người tốt phải được công nhận và bảo vệ, người xấu phải bị phê bình và xử lý, cuối cùng để đánh giá rạch ròi ai tốt, ai chưa tốt một cách khách quan và công tâm.

Thứ tư là, cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ thật tốt; Tới đây Bộ Nội vụ sẽ xây dựng một cách căn cơ, bài bản Đề án luân chuyển cán bộ về địa phương, đối tượng được lựa chọn là các đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận; Việc xây dựng Đề án cần thực hiện ngay, để Quý IV năm nay có thể triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế tài chính mới gắn với tăng cường tiết kiệm, giao Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính sớm nghiên cứu, tham mưu, báo cáo Bộ trưởng về cơ chế này trên cơ sở công khai, minh bạch.

Thứ năm là, tập trung thực hiện chỉ đạo một số việc trong tháng, gồm: Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lãnh đạo, hướng dẫn công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó cần tập trung thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử; Tập trung xây dựng và hoàn thiện một số văn bản để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tham mưu, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và cử tri gửi Bộ Nội vụ.

Thứ sáu là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổng hợp.

Thứ bảy là, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thuận Nghiên