Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 của Bộ Nội vụ

11:44 03/12/2020 | Lượt xem : 4062

Chiều ngày 01/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Trọng Thừa, Vũ Chiến Thắng; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Công đoàn Bộ; Đoàn Thanh niên Bộ.


Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 11/2020, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, hoàn thiện các nghị định, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo quy định; tham mưu chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Bộ trưởng họp Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; trả lời đầy đủ chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri gửi đến Bộ theo đúng yêu cầu. Cụ thể là:

- Về tiến độ xây dựng các dự án Luật, hiện nay Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Đối với các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang; thành lập thị trấn, các phường của tỉnh Bình Dương, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh An Giang; dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, Bộ trưởng sẽ báo cáo nội dung này tại phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 09/12 và ngày 10/12/2020.

- Đã tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài chính về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP quy định về chính sách tinh giản biên chế, trình Chính phủ ban hành theo quy định.

- Đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
- Tổng hợp ý kiến một số bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc dừng xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

- Đã gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành: Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; ban hành 03 văn bản hợp nhất, (1) Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 28/10/2020 hợp nhất Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, (2) Văn bản số 02/VBHN-BNV ngày 06/11/2020 hợp nhất Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, (3) Văn bản số 03/VBHN-BNV ngày 09/11/2020 hợp nhất Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…

Quang cảnh Hội nghị

- Về một số nhiệm vụ, công tác khác: Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý sửa đổi, bổ sung Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”; Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Bộ năm 2020; phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức Lớp bồi dưỡng về Chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, Chính phủ điện tử, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; tổ chức Hội thảo trực tuyến ASEAN chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường vai trò của người dân trong quá trình ra quyết định; tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (01/12/1990 - 01/12/2020); tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020; tổ chức Diễn đàn đối thoại thanh niên và Cộng đồng ASEAN 2020 theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu ở các quốc gia thành viên ASEAN; tổ chức Lớp Tập huấn đạo đức công vụ, văn hóa công sở và nâng cao kỹ năng lãnh đạo;  Tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 trang trọng, tiết kiệm; …


Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn báo cáo công tác chuẩn bị
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến hoàn thiện Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác tháng 11/2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 của Bộ Nội vụ./.

Thanh Tuấn