Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023

08:14 01/02/2023 | Lượt xem : 2630

Chiều ngày 31/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2023.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Vũ Chiến Thắng và Triệu Văn Cường; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023 của Bộ Nội vụ cần tập trung đánh giá và làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của tháng 01, đồng thời bổ sung, tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương pháp, cách thức triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ của tháng 02 năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 01/2023, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 50 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 44 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 88%); đang tiếp tục thực hiện 06 nhiệm vụ (chiếm 12%).

Tổng số văn bản đến Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/01/2023 là 1.573, trong đó, có 79 văn bản yêu cầu trả lời, đến nay đã trả lời 17 văn bản (đạt tỷ lệ 21,5%), 62 văn bản chưa đến hạn trả lời (chiếm 78,5%).

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Về tổ chức bộ máy và biên chế, Bộ đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; đã hoàn thành việc đánh giá việc thực hiện các Nghị định hiện hành có liên quan đến chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; báo cáo đánh giá thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tự chủ giai đoạn 2022 - 2026.

Về lĩnh vực quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Bộ trưởng đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV; Kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh và Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài. Phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, đã trình Thủ tướng Chính phủ: (1) Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15; (2) Tờ trình kéo dài thời gian thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; (3) Tờ trình công nhận xã an toàn khu thuộc tỉnh Quảng Trị, Cao Bằng. Bộ trưởng ban hành: (1) Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện loại I của các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Định; (2) Báo cáo tóm tắt của Chính phủ và báo cáo của Bộ Nội vụ bổ sung một số nội dung liên quan đến 06 hồ sơ, Đề án nhập, thành lập đơn vị hành chính đô thị của 06 tỉnh. Trình Bộ trưởng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và các quy định có liên quan về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 

Về cải cách hành chính, đã trình Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thay thế thành viên của Ban; Bộ trưởng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ; triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 bảo đảm tiến độ để tổ chức công bố trong Quý I/2023.

Về công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục xây dựng dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng theo kế hoạch; Báo cáo Bộ trưởng về việc đề nghị Chính phủ xét đặc cách đối với một số trường hợp đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định (Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo); tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ đến thăm, chúc Tết các chức sắc, tổ chức Tôn giáo tại Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số địa phương. Đồng thời, kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Về công tác văn thư, lưu trữ, tập trung xây dựng dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) trình cấp có thẩm quyền; báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg; phối hợp tổ chức Triển lãm “Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử” qua tài liệu lưu trữ; Triển lãm “Dấu ấn Thành Nam” và Chợ tết “Một thoáng Thành Nam”Báo cáo số 106/BC-BNV ngày 10/01/2023.

Về công tác quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, đã tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ ban hành văn bản tham gia ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội người cao tuổi cấp tỉnh, huyện. Tham mưu, xây dựng: dự thảo Kế hoạch của Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư; văn bản tham gia ý kiến về Đề án về chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và văn bản đôn đốc các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động của nước hoặc liên tỉnh xây dựng báo cáo hoạt động năm 2022 gửi Bộ Nội vụ.

Về công tác thanh niên; dân vận, công tác cán bộ nữ, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 64 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 64 huyện nghèo; tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên; trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Văn bản hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.

Về công tác thanh tra, thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch; tiếp 15 lượt công dân đến trụ sở Bộ Nội vụ khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh; tiếp nhận và xử lý 103 đơn gửi Bộ Nội vụ và Thanh tra Bộ, trong đó 21 đơn tố cáo, 11 đơn khiếu nại và 71 đơn kiến nghị phản ánh; tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức Lễ bốc thăm, lựa chọn các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2023; xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của Bộ đối với 04 cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Về công tác pháp chế, tham mưu Bộ trưởng ban hành: Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ; Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Về công tác hợp tác quốc tế, xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Cơ quan Bộ năm 2023; phối hợp với Tập đoàn EuroGroup Consulting (Pháp) và các đơn vị chuẩn bị thành lập Tổ công tác của Bộ để triển khai xây dựng Chiến lược quốc gia cho Chính phủ Việt Nam về cải cách hành chính đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chuẩn bị các buổi tiếp và làm việc của Lãnh đạo Bộ với Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam và Đoàn Thị trưởng thành phố Havre, Pháp.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia, đang tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch Hợp tác quốc tế của Cơ quan Bộ năm 2023; Ban hành 21 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc và trực thuộc và 01 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; dự kiến nhân sự các đơn vị, tổ chức thuộc, trực thuộc; xây dựng Kế hoạch kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng báo cáo thống kê số lượng, thực trạng tài chính, tài sản; Tổ chức triển khai Kế hoạch đào tạo đại học, sau đại học; bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thông suốt, hiệu quả.

Về công tác nội bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả công tác năm 2022 của cơ quan, đơn vị; tổ chức gặp mặt, chúc tết cán bộ hưu trí khối cơ quan Bộ và gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trụ sở Bộ đầu xuân Quý Mão năm 2023; thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trước, trong, sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; phân công lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan, sẵn sàng giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ Tết, bảo đảm an ninh, an toàn, thực hiện tốt phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Công tác tổ chức cán bộ, đã hoàn thành việc tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, (trong đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia và trình Bộ trưởng ban hành 19 Quyết định của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ); tham mưu Bộ trưởng ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ theo vị trí việc làm năm 2023; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Bộ năm 2022.

Công tác Kế hoạch - Tài chính, đã xây dựng Báo cáo gửi Đoàn Giám sát Quốc hội khoá XV về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; tham mưu Bộ trưởng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ 2023; Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định kiểm tra, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin Thống kê với Tổng Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Công tác nghiên cứu khoa học, tập trung xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ; xây dựng chuyên đề nghiên cứu: “Kinh nghiệm quản lý đơn vị sự nghiệp của một số nước trên thế giới” phục vụ Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập” của Bộ Nội vụ.

Công tác công nghệ thông tin, truyền thông, đã chủ động thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Nội vụ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước bảo đảm tính thời sự và hiệu quả.

Công tác Văn phòng, đã tham mưu tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của ngành Nội vụ; trình Bộ trưởng ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá X; Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023; thực hiện tốt công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng năm 2022. Tập trung thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ thuộc Đề án số 06 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nhìn chung, trong tháng 01/2023, thời gian nghỉ Tết nguyên đán kéo dài 07 ngày phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, song toàn thể công chức, viên chức của Bộ đã nỗ lực, cố gắng, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ từ những ngày đầu năm và ngay sau Tết Nguyên đán để hoàn thành nhiệm vụ được giao (đã hoàn thành 88% nhiệm vụ được giao).

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 02 đơn vị chưa ban hành Kế hoạch; một số đơn vị chưa bám sát đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ ban hành các văn bản, đề án đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã, đang và sẽ triển khai; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của một số nhiệm vụ còn chậm trễ; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ trưởng các đơn vị khẳng định sẽ tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng 02  năm 2023 đảm bảo chất lượng.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng đánh giá cao những kết quả mà Bộ Nội vụ đã hoàn thành trong tháng 01/2023. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cũng lưu ý một số hạn chế còn tồn tại và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, đưa ra phương án giải quyết để quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong tháng 02 năm 2023.

Đồng thời, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 và các tháng tiếp theo một cách hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ của tháng 02 năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ đã được đề ra trong dự thảo Báo cáo, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tích cực, khẩn trương triển khai nhiệm vụ của năm 2023 một cách nghiêm túc, quyết liệt, chủ động. (2) Quán triệt phương trâm năm 2023 “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong đó, ưu tiên vào 03 đột phá (một là, tập trung hoàn thiện thể chế; hai là, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; ba là, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã); 04 trọng tâm (một là, công vụ, công chức; hai là, cải cách hành chính; ba là, thanh tra, pháp chế; bốn là, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số của Bộ Nội vụ).

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng gợi mở và yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2023 như sau:

Thứ nhất, về xây dựng hoàn thiện thể chế và chính sách, cần tập trung vào hoàn thiện hồ sơ Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Hoàn thiện xong các Nghị định về: chính sách thu hút và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chuyển đổi số quốc gia và an toàn thông tin; khuyến khích về bảo vệ cán bộ; cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy định về số lượng cấp phó; tinh giản biên chế; ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ; chính quyền đô thị và chính quyền đô thị;…

Thứ hai, tham mưu ban hành các nghị quyết: nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thay thế Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; chùm các Nghị quyết về thành lập đơn vị hành chính đô thị và Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Khẩn trương tham mưu cho Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thứ ba, chuẩn bị chu đáo nội dung các hội nghị của Chính phủ, trong đó có Hội nghị về tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; cuộc họp của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; họp Ban Chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên. Đồng thời, tham mưu để trình Bộ Chính trị 02 Quy định.

Thứ tư, yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc trên cơ sở Chương trình công tác năm 2023 xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai các nhiệm vụ này và cụ thể nhiệm vụ công tác tháng 02 để giao công việc cụ thể đến từng cá nhân, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm chính về tiến độ, chất lượng, trình tự.

Thứ năm, tập trung hoàn thiện một số các Đề án: thu hút và trọng dụng nhân tài; liên thông đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho các cấp của Bộ Nội vụ.

Thứ sáu, giao Văn phòng Bộ phối hợp với các vụ có văn bản gửi các Bộ, ngành và địa phương để tổng hợp toàn bộ số liệu quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong năm 2022 một cách có hệ thống, để có số liệu, dữ liệu chuẩn chỉ đưa vào dữ liệu chung và đưa lên Trung tâm điều hành.

Thứ bảy, giao cho Vụ Chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức và Vụ Tổ chức - Biên chế để tổ chức các hội thảo tại ba Miền để lấy ý kiến góp ý vào 03 nghị định, cũng như là triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương.

Thứ tám, đẩy mạnh tiến độ Chuyển đổi số của Bộ, tập trung hoàn thiện về Dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và Trung tâm điều hành. Bộ trưởng phân công Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa làm Tổ trưởng Tổ công tác dữ liệu để triển khai và kết nối với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện toàn bộ dữ liệu này.

Thứ chín, tăng cường thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực Nội vụ, tổ chức tập huấn các Nghị định, thông tư hướng dẫn mới được ban hành từ năm 2020 trở lại đây vẫn đang còn hiệu lực. Đồng thời, xây dựng kế hoạch làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nội vụ với các địa phương trong năm 2023…

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và văn minh.

Hoàn thiện Báo cáo, nhất là nội dung liên quan đến các đơn vị thuộc, trực thuộc cần cụ thể hơn để tổ chức triển khai thực hiện.
Quang cảnh Hội nghị


Anh Cao