Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDLQG về CBCCVC của các tỉnh, thành Trung du và đồng bằng sông Hồng

14:03 16/03/2023 | Lượt xem : 1071

Sáng ngày 09/3, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý về Trật tự xã hội, Bộ Công an, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDLQG về CBCCVC của các tỉnh, thành Trung du và đồng bằng sông Hồng nhằm đánh giá khả năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu đối với CSDLQG về CBCCVC.
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; đại diện Tập đoàn VNPT; Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo, công chức trực tiếp theo dõi phần mềm thuộc Sở Nội vụ và công chức phụ trách kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông của 11 tỉnh, thành phố khu vực Trung du và đồng bằng sông Hồng gồm: Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên.

Ông Phạm Quang Tuyến báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Quang Tuyến, Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Nội vụ cho biết, việc cập nhật dữ liệu CBCCVC và người lao động đã được các tỉnh Trung du  và Đồng bằng sông Hồng triển khai thực hiện. Đến nay, tổng số hồ sơ được cập nhập trên hệ thống phần mềm/CSDL của các tỉnh là 146.119 hồ sơ (số lượng ghi nhận của 05 tỉnh bao gồm: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình).

Về khả năng tích hợp, đồng bộ dữ liệu của phần mềm/CSDL về CBCCVC của các tỉnh với Bộ Nội vụ, các tỉnh Trung du và đồng bằng sông Hồng đã xây dựng nền tảng phần mềm CSDL về CBCCVC (trừ tỉnh Hà Nam). Tuy nhiên, chỉ có 02/11 tỉnh đã xây dựng phần mềm đáp ứng đủ 109 trường dữ liệu theo yêu cầu tại Công văn số 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của Bộ Nội vụ (tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Hưng Yên); các phần mềm/CSDL của các tỉnh còn lại đã qua nhiều năm sử dụng chưa được cập nhật giao diện, các tính năng và nền tảng công nghệ cũ, do đó chưa đáp ứng được việc kết nối, tích hợp dữ liệu về CSDLQG…

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, dữ liệu thông tin về hồ sơ CBCCVC cập nhật trên hệ thống từ những năm trước, có sự thay đổi, biến động liên tục về công tác cán bộ và mẫu phiếu thu thập thông tin thông tin cũng có thay đổi (theo mẫu mới) nên cần thời gian để tiếp tục cập nhật, hiệu chỉnh, bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu của hồ sơ CBCCVC đã cập nhật trên phần mềm của các tỉnh, thành để đáp ứng đủ 109 trường dữ liệu thông tin và đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” trước khi đồng bộ, chia sẻ dữ liệu lên hệ thống CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý.

Các đại biểu cũng khẳng định, việc triển khai kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu CBCCVC của tỉnh với CSDLQG về CBCCVC là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, khối lượng công việc cần thực hiện nhiều, trong thời gian ngắn dẫn tới khó khăn trong việc bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện các nội dung như: nâng cấp hoàn thiện tính năng, chức năng phần mềm; rà soát, cập nhật, đối chiếu, xác thực thông tin hồ sơ, kết nối liên thông cơ CSDLQG về CBCCVC theo hướng dẫn tại Công văn số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ...
Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ triển khai xây dựng phần mềm quản lý CSDLQG về CBCCVC riêng của ngành để thống nhất quản lý trong toàn quốc. Có phương án hỗ trợ địa phương trong việc đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn CSDL về CBCCVC của các cơ quan, đơn vị với CSDLQG về CBCCVC.

Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Nội vụ tăng thời gian cho địa phương vừa thực hiện nâng cấp phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin của Bộ Nội vụ, thời gian khai bổ sung phiếu đến các đơn vị trong thời gian ngắn đường truyền có thể không thể đáp ứng số lượng khai lớn. Ngoài ra, kiến nghị bổ sung thêm thời gian để địa phương triển khai hướng dẫn, tập huấn mẫu phiếu mới và thực hiện kiểm tra, rà soát các trường thông tin trên phiếu điện tử, bảo đảm dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” theo yêu cầu của Bộ…

Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành khu vực Trung du và đồng bằng sông Hồng có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu những trường thông tin hiện có trong phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) hoặc kết xuất dữ liệu để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC.

Tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu NDXP.

Đối với các địa phương chưa có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC thì có trách nhiệm sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và gửi về Bộ Nội vụ để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. 

Thanh Tuấn – Quang Tuyến