Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nội vụ năm 2022

19:17 16/01/2023 | Lượt xem : 2564

Sáng ngày 16/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Nội vụ năm 2022.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đồng chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ.

Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2022 tại Hội nghị

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Ánh Dương thay mặt Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ đã nghe Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022.

Theo Báo cáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều nhận thức đúng tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn két nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ được Đảng, Nhà nước giao.

Công tác phổ biến, quán triệt Kết luận số 20-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu đối với việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, các thông tin về chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Bộ đều được thông tin, tuyên truyền đầy đủ đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp.

Công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức được lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo sát sao. Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Vai trò phối hợp giữa tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong cơ quan Bộ tiếp tục được phát huy; quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao, tác động tích cực đến việc xây dựng cơ quan Bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chất lượng trong giải quyết công việc giữa Bộ Nội vụ với các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao hơn. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Hoạt động tiếp công dân và xử lý phản ánh, kiến nghị được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời; giúp người dân giải quyết mọi vấn đề thắc mắc; đồng thời, tăng niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động của Bộ.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ đã giám sát sự chỉ đạo của cấp trên trong quá trình triển khai, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bn Cán sự đảng, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Bộ; ngoài ra, có sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến thành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024 gồm 05 đồng chí.Bộ trưởng các Thứ trưởng và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024


Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024

Bên cạnh đó, Hội nghị đã nghe 3 bài tham luận của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ.

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ đã công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Cụ thể: Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 đơn vị là Vụ Cải cách hành chính và ông Diêm Đăng Quỳnh, Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021; tặng Cờ thi đua của Bộ Nội vụ cho 08 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 16 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 17 cá nhân; tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thành tích phối hợp công tác trong nhiệm vụ phục vụ Bộ trưởng tham dự các Kỳ họp của Quốc hội; tặng danh hiệu Chiên sĩ thi đua cơ sở cấp Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng cho các cá nhân.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và Thứ trưởng Triệu Văn Cường đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng, Cờ thi đua của Bộ trưởng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân đã đóng góp vào kết quả chung trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong năm 2022.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2022, với rất nhiều khó khăn do tình hình thế giới có nhiều biến động và đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ, sự cố gắng của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân và cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ nói riêng và Bộ Nội vụ nói chung đã vượt qua khó khăn góp phần vào hoàn thành “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra và nhấn mạnh một số những tồn tại, hạn chế mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ cần phải khắc phục trong năm 2023.

Để hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ được giao trong năm 2023, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Thứ nhất, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Nội vụ. Trong đó, tập trung vào ba đột phá là: (1) Tập trung hoàn thiện thể chế; (2) Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế; (3) Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bốn trọng tâm là: (1) Công vụ, công chức; (2) Cải cách hành chính; (3) Thanh tra, pháp chế; (4) Thực hiện cho bằng được hiệu quả Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Thứ hai, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, văn hóa đạo đức công vụ một cách nghiêm túc, trách nhiệm và thấm vào từng cá nhân để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thứ ba, khơi dậy tinh thần tự lực, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm để tạo ra sức lan tỏa trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các phong trào thi đua. Để từ phong trào thi đua lựa chọn được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và chính những tập thể này sẽ tạo ra giá trị tích cực, lan tỏa trong đơn vị, tổ chức.

Thứ tư, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò của Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội hơn nữa, để mỗi tổ chức cơ sở đảng là một nhân tố tích cực, gương mẫu đi đầu, đặc biệt là những người đứng đầu; phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu từ lãnh đạo Bộ đến lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Và phát huy tốt tế bào của Đảng đó là Chi bộ, qua đó xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để làm sao tập hợp cho tốt đoàn viên, hội viên tham gia. Đồng thời, khích lệ tạo sức lan tỏa của các đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể được tốt hơn, chia sẻ, đồng hành với những đồng chí, đồng nghiệp, anh chị em lúc khó khăn, gạt bỏ những gì không vui, khích lệ, động viên những nhân tố tích cực.

Thứ năm, Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ hết sức chú trọng chăm lo xây dựng: (1) Tạo nguồn cán bộ thông qua việc lựa chọn, tuyển chọn và đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước; (2) Chăm lo cho đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trước thềm năm mới 2023 và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, nhiều niềm vui và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Một số hình ảnh trao tặng khen thưởng tại Hội nghị:


Các đại biểu tham luận tại Hội nghị: 

Anh Cao