Đảng ủy Bộ Nội vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

14:39 16/07/2021 | Lượt xem : 1980

Ngày 15/7, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng - Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các Ban của Đảng ủy Bộ Nội vụ; đại diện các tổ chức đoàn thể của Bộ Nội vụ. 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo trình bày báo cáo sơ kết.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Bộ.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ về cơ bản ổn định. Toàn Đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản ổn định, đoàn kết; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được thiết lập; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. 
Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đảng ủy Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ; Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch Covid-19, Đảng ủy Bộ đã phối hợp triển khai để tổ chức thánh công 03 Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Bộ và kết nối với 14 điểm cầu tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL-TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ năm 2021, đồng thời đã chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ xây dựng kế hoạch của cấp mình và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Năm 2021 là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch 05-KH/ĐUBNV ngày 02/3/2021 về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền để các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử đúng quy định.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo về công tác tuyên giáo.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mẫn cán, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thể hiện nhất trí cao với những kết quả Đảng ủy Bộ đạt được trong thời gian qua; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, đề xuất, kiến nghị để Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ có chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà phát biểu. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng ủy và Đảng bộ Bộ Nội vụ trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời, đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và quan tâm thực hiện một số nội dung sau: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao đạo đức công vụ, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; (2) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm giải quyết các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Bộ, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ luôn được thực hiện tốt, đạt chất lượng cao. Đặc biệt đã góp phần không nhỏ vào thành công trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đảng ủy Bộ cần tiếp tục quan tâm, quán triệt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Nội vụ; tăng cường “đổi mới và sáng tạo”, đi kèm với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Bộ; phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh, còn vướng mắc tại một số đảng bộ, chi bộ; chăm lo và quan tâm hơn nữa đến đời sống của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà; đồng thời đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu tối đa ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị, hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu năm 2021. Khắc phục các hạn chế của 6 tháng đầu năm 2021 trong thực hiện nhiệm vụ, để tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ, kể cả các công việc đột xuất và được giao bổ sung.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" tại các kỳ sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ.

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ và Ban Cán sự đảng Bộ.

Tiếp tục triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp chi bộ cho tới toàn Đảng bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã được Đảng ủy Bộ cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 09-KH/ĐUB ngày 31/10/2016.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, công tác xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, hội viên và xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Thuận Nghiên