Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018.

16:47 08/11/2018 | Lượt xem : 12424

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 12424
Sáng ngày 07/11, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018.
Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên giúp việc công tác Đảng các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý III và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018. 

Theo đó, trong quý III năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trong toàn Đảng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ và chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Nội vụ và đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác:
Về phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và căn cứ vào chương trình công tác năm của Bộ Nội vụ để lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biêt, công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, từ đó đã tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp quy định của pháp luật; thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý kịp thời vi phạm, tăng cường phối hợp, thường xuyên chia sẻ thông tin để hoàn thành nhiệm vụ chung; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã đạt được nhiều kết quả; việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao có chuyển biến rõ nét, tích cực. Qua đó, đề xuất các giải pháp hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng quản lý và điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng, báo cáo cũng đánh giá toàn diện các nội dung: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Trong quý IV/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, chương trình, mục tiêu 3 tháng cuối năm 2018 của các đơn vị đề ra. Tập trung hoàn thành các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình công tác của Bộ Nội vụ, kể cả các công việc đột xuất hoặc được giao bổ sung. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng đoàn kết, nhất trí trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác Đảng quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018. Đa số ý kiến của đại biểu đều thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Bộ, một số ý kiến tập trung vào việc kiện toàn nhân sự, kiện toàn chức năng bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành…

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Hùng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính nhất trí cao với dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng thời đề nghị, trong quý IV năm 2018, Đảng ủy Bộ Nội vụ cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc quán triệt sâu sắc và có kế hoạch cụ thể để triển khai có chất lượng và hiệu quả; tăng cường, nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; tăng cường mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ và giữa các đơn vị với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tập trung vào vấn đề hoàn thiện thể chế, định hướng cho toàn ngành, hệ thống về tổ chức bộ máy…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và tiếp thu ý kiến của đại diện Đảng ủy Khối, ý kiến góp ý của đại biểu và yêu cầu Tổ thư ký tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu, trong quý IV năm 2018, Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch của năm 2018; Kiện toàn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Bộ; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), tổ chức hội nghị quán triệt quy định về thi hành điều lệ Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế và những vấn đề phát sinh… Đặc biệt cần chú trọng công tác chính trị tư tưởng; bằng việc làm gương mẫu trước hết là của các đồng chí cấp ủy viên, người lãnh đạo, quản lý, qua đó nhắc nhở, uốn nắn, động viên và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và làm tốt công tác tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ không để phát sinh vụ việc phức tạp trong cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị


Thu Trang

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.295.571

Khách Online : 404