Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong hai ngày

15:31 18/11/2020 | Lượt xem : 10278

Chiều ngày 16/11, tại Hội nghị giao ban công tác lãnh đạo Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 09 và 10/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với 2.300 đại biểu tham dự, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. 

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua... Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.


Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang báo cáo tại Hội nghị

Ông Phạm Huy Giang cho biết, thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc tổ chức Đại hội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu để Ban Tổ chức Đại hội ban hành Kế hoạch số 06/KH-BTCĐH ngày 25/5/2020, Quy chế hoạt động và Quyết định thành lập 03 tiểu ban giúp việc: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần - An ninh. Ban Tổ chức Đại hội đã tổ chức 03 phiên họp để triển khai, rà soát các nội dung công tác tổ chức Đại hội. Các tiểu ban cũng đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng thành viên; thành lập bộ phận giúp việc từng tiểu ban với nhiệm vụ cụ thể. 

Căn cứ tình hình thực tiễn, ông Phạm Huy Giang cho biết, Ban Tổ chức Đại hội đã thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương một số điều chỉnh Chương trình Đại hội:

Thứ nhất, bổ sung chương trình nghệ thuật chính luận “Thi đua yêu nước”.

Thứ hai, chuyển chương trình chụp ảnh từ phiên chính thức sang phiên trù bị.

Thứ ba, tổ chức 01 đoàn đại biểu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ tư, tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước tại khu vực Đại hội và không tổ chức triển lãm ảnh thành tựu kinh tế - xã hội và  triển lãm ảnh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Thứ năm, không tổ chức Đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội.

Về các nhiệm vụ từ nay đến Đại hội, ông Phạm Huy Giang cho biết, các Tiểu ban sẽ tiếp tục hoàn thiện các tài liệu phục vụ Đại hội; hoàn thiện các nội dung phục vụ Đại hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua, các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; tổ chức họp báo trước Đại hội 10 ngày; hoàn thiện và thực hiện các phương án hậu cần, an ninh phục vụ Đại hội; quyết định thành lập Đoàn đại biểu; phương án bố trí ăn nghỉ của các đại biểu, phương án xe đưa đón, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phương án đón tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phương án chỗ ngồi của các đại biểu.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội, hoàn thiện Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; đồng thời sớm hoàn thiện Báo cáo tóm tắt trình Phó Chủ tịch nước. Sớm hoàn thiện thư mời Đại hội và các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Đại hội để trình xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tham mưu về công tác kiểm tra các công việc giao cho các tiểu ban và tổ chức Chương trình đi kiểm tra thực tế vào đầu tháng 12/2020.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Văn phòng Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ, đón tiếp đại biểu tại Đại hội và đề nghị các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ sắp xếp công việc, thời gian để tham gia Đại hội đầy đủ./.

Thanh Tuấn