Cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2023

14:03 16/03/2023 | Lượt xem : 908

Sáng ngày 06/3, tại tỉnh Bạc Liêu, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Ông Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trong Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, gồm 13 đơn vị: Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ.

Chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, ngành Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ đã triển khai thực hiện theo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã tập trung thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiều lĩnh vực công tác được triển khai thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ được quan tâm thường xuyên, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện được quan tâm thực hiện, có sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức chính quyền địa phương, địa giới hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng thời, kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nề nếp, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên.

Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nề nếp, nhiều phong trào thi đua được phát động kịp thời; không để xảy ra điểm nóng về tôn giáo; tài liệu lưu trữ được bảo quản nghiêm túc, đúng quy định, phục vụ khá tốt nhu cầu khai thác của tổ chức và công dân...

Năm 2023, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính thực hiện cung ứng dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích...

Tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. 

Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ; đặc biệt là các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao như công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, quản lý nhà nước về hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, địa giới hành chính…

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2023, ông Vũ Đăng Minh đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ tăng cường công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực...

Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ việc cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CSDLQG về CBCCVC) thuộc thẩm quyền quản lý. Xác định CSDLQG về CBCCVC là nhiệm vụ quan trọng của ngành Nội vụ, cần có quyết tâm chính trị cao để chỉ đạo quyết liệt thực hiện thành công nhiệm vụ này; quán triệt đến các sở, ngành về các nội dung của Đề án xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước, tạo sự thống nhất về nhận thức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, xây dựng cơ chế xử lý, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án này…

Ông Nguyễn Quốc Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu công bố các quyết định khen thưởng

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Bộ Nội vụ cho Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu; tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 04 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Cụm năm 2022.
Ông Vũ Đăng Minh trao Cờ thi đua của Bộ Nội vụ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Hội nghị đã chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” giữa các Sở Nội vụ 13 tỉnh, thành Cụm miền Tây Nam Bộ; đồng thời đã thống nhất bầu Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre làm Cụm trưởng và Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long làm Cụm phó năm 2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thanh Tuấn – Thu Hiền