Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16:37 06/05/2022 | Lượt xem : 2471

Sáng ngày 05/5, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL), Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Bộ VHTT&DL.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL chủ trì buổi công bố. 
Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, cá nhân liên quan của Bộ VHTT&DL.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ Nội vụ và nêu rõ mục đích, yêu cầu, sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Chánh Thanh tra Bộ yêu cầu Đoàn Thanh tra làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đúng pháp luật, chấp hành kỷ luật phát ngôn; đồng thời, phối hợp tốt với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ VHTT&DL trong quá trình thanh tra.

Quang cảnh buổi công bố

Thay mặt Đoàn thanh tra, bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 141/QĐ-TTBNV ngày 27/4/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, số lượng người làm việc; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức; nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 27/4/2018, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ VHTT&DL.

Đồng thời, phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Bộ VHTT&DL và các cơ quan, đơn vị được thanh tra. 

Trưởng đoàn thanh tra đề nghị Bộ VHTT&DL và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, phối hợp với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc. 

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL thống nhất với chương trình, thời gian, nội dung làm việc do Trưởng đoàn thanh tra nêu.

Bà Trịnh Thị Thủy yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cử nhân sự làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu và phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.

Thanh Tuấn – Xuân Hương