Chi bộ Vụ Công tác thanh niên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

07:11 19/11/2022 | Lượt xem : 782

Ngày 18/11, tại trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Công tác thanh niên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lương Thị Hải Anh trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ trước Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2025.

Theo Báo cáo trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng Chi bộ. Đặc biệt, 13 đảng viên trong Chi bộ Vụ Công tác thanh niên luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, kiên định với lý tưởng cộng sản, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh làm mục tiêu phấn đấu, duy trì sinh hoạt hàng tháng đúng quy định. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, rút ra các bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Công tác thanh niên đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Chi bộ.

Đồng chí Hoàng Quốc Long, Bí thư Chi bộ, trình bày Báo cáo kiểm điểm cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ biểu dương và đánh giá cao những thành tích và nỗ lực mà Chi bộ Vụ Công tác thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được đề ra tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đều khắp trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cho tới công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác dân vận và công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo thể hiện sự nhất trí đối với những phương hướng, nhiệm vụ mà Chi bộ Vụ Công tác thanh niên đề ra trong Báo cáo trình Đại hội, đồng thời đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm từ cấp ủy đến từng đảng viên, sáng suốt lựa chọn nhân sự để bầu ra cấp ủy nhằm lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo cũng trao đổi, gợi mở một số nội dung về công tác xây dựng Đảng để Chi bộ Vụ Công tác thanh niên chú ý triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Công tác thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội đã thống nhất bầu 03 đồng chí tham gia Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, gồm các đồng chí: Hoàng Quốc Long, Lương Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Kim Thu; trong đó đồng chí Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng, được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Công tác thanh niên; đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng, được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Vụ Công tác thanh niên:
Tập thể 13 đảng viên và 02 quần chúng Vụ Công tác thanh niên chụp ảnh lưu niệm.


Thuận Nghiên