Bộ Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ năm 2020

12:39 16/09/2020 | Lượt xem : 2504

Triển khai thực hiện Quyết định số 374/QĐ-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 – 2025, từ ngày 10-12/9/2020 tại tỉnh Nghệ An, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ năm 2020. 

Tới dự và khai mạc lớp bồi dưỡng có TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giảng viên tham gia giảng dạy là PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và hơn 30 học viên lớp bồi dưỡng đến từ các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ gồm: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Cải cách hành chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổng hợp, Vụ Tiền lương, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Bộ và Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
 
TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ Khai mạc, TS. Nguyễn Ngọc Vân khẳng định: Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành Nội vụ, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 – 2025. Nội dung chương trình bồi dưỡng gồm 6 chuyên đề tập trung vào vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; các nhóm các kỹ năng nghiên cứu khoa học. Đồng thời học viên cũng được đi khảo sát thực tế tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của tỉnh, của Sở.
TS. Nguyễn Ngọc Vân cũng đề nghị các học viên tuân thủ nội quy lớp bồi dưỡng, hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và chuyên môn của mình. 
 
Sau lễ Khai mạc, PGS. TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với học viên về vai trò, vị trí của khoa học và công nghệ trong việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của ngành Nội vụ hiện nay. Cũng trong nội dung Chương trình, các học viên được nghe PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trao đổi về kỹ năng phát hiện vấn đề nghiên cứu; kỹ năng tổ chức triển khai vấn đề nghiên cứu; kỹ năng công bố và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Tiếp nối Chương trình lớp bồi dưỡng, các học viên được đi khảo sát thực tế tại Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của tỉnh, của Sở. TS. Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày khái quát về kết quả thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025. Công tác nghiên cứu khoa học của tỉnh Nghệ An rất được quan tâm và đạt được kết quả tốt như đã cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược đột phá phát triển kinh tế - xã hội; khoa học và công nghệ đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng và làm chủ được 350 công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới…
Đặc biệt, khoa học và công nghệ của ngành Nội vụ cũng được tỉnh chú trọng. Hàng năm Sở đều có văn bản triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia đăng ký, xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, Sở đã có 10 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và 3 đề tài cấp tỉnh như: “Khảo sát, đánh giá hệ thống chính trị của cấp xã và đề xuất giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Nghệ An”; “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy biên chế của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An”. Các đề tài này đều được nghiệm thu đạt loại Xuất sắc và góp phần không nhỏ vào việc cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ của tỉnh.

Các học viên lớp bồi dưỡng đã tham gia thảo luận, trao đổi sôi nổi về những kiến thức và kỹ năng được hướng dẫn tại lớp cũng như tại cuộc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học tại Sở Nội vụ Nghệ An.

Bế mạc Lớp bồi dưỡng, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã cảm ơn và đánh giá cao ý thức trách nhiệm học tập của từng học viên cùng với tinh thần tâm huyết của các giảng viên giàu kinh nghiệm lý luận cũng như thực tiễn đã đem lại sự thành công của Lớp bồi dưỡng, cảm ơn sự phối hợp và tạo điều kiện trong việc mở lớp, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học của Sở Nội vụ Nghệ An; ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của Ban Tổ chức lớp và của từng học viên. Ông hy vọng sau khóa học, các học viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm học tập, trang bị sẵn kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao cũng như tích cực đăng ký, đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sâu, sát, nổi cộm đang đặt ra trong thực tiễn quản lý nhà nước của đơn vị mình./.

Một số hình ảnh hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học tại Lớp bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa các học viên tại Sở Nội vụ Nghệ An
Tin: Đào Lanh
Ảnh: Thanh Tùng