Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV

11:36 23/11/2021 | Lượt xem : 1065

Sáng ngày 23/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam; lãnh đạo, công chức Vụ Công tác thanh niên và Ban Quản lý Dự án VNM9P04 (Bộ Nội vụ); đại diện lãnh đạo và công chức Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); tham dự tại điểm cầu trực tuyến có lãnh đạo và công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ Lương Thị Hải Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên cho biết, Thông tư số 07 quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do các bộ, ngành thực hiện, gồm: việc lập và gửi báo cáo thống kê; hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Sau gần 01 năm Thông tư số 07 có hiệu lực thi hành, một số địa phương đã có văn bản đề xuất, kiến nghị với Bộ Nội vụ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 07, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp quốc tại Việt Nam nhằm phổ biến, triển khai Thông tư trên toàn quốc để làm cơ sở cho UBND các tỉnh, thành phố triển khai thu thập các chỉ tiêu thống kê cũng như báo cáo thống kê trên địa bàn tỉnh, căn cứ vào đó để xây dựng chế độ thông tin, báo cáo về thanh niên Việt Nam.

Bà Lương Thị Hải Anh đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó, Ban Tổ chức sẽ giải đáp, hướng dẫn để giúp các địa phương triển khai thực hiện một cách thuận lợi.

Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lê Thế Trang phổ biến nội dung Thông tư số 07

Tại Hội nghị, ông Lê Thế Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã phổ biến, hướng dẫn việc thu thập, báo cáo dữ liệu thống kê về thanh niên theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV. 

Theo đó, căn cứ Luật Thanh niên năm 2020; Luật Thống kê năm 2015; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Thông tư 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và Thông tư 7/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, Bộ Nội vụ xây dựng tài liệu hướng dẫn biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam cấp tỉnh.

Tại Thông tư 11/2018/TT-BNV quy định, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam phản ánh tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên. Bộ chỉ tiêu bao gồm 83 chỉ tiêu chia thành 12 nhóm, trong đó: 04 chỉ tiêu phân công Bộ Nội vụ thu thập; 19 chỉ tiêu không có phân tổ đến cấp tỉnh; 60 chỉ tiêu có phân tổ đến cấp tỉnh và do các Bộ, ngành thu thập, tổng hợp và báo cáo.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Căn cứ tài liệu hướng dẫn, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phân công các Sở, ngành liên quan báo cáo; xây dựng văn bản chia sẻ thông tin với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh…, xây dựng và trình UBND tiến hành các cuộc điều tra thống kê.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết tổ chức Hội nghị để giúp các địa phương nắm chắc các nội dung cần thống kê, phương pháp thống kê, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, Ban Tổ chức Hội nghị cũng đã giải đáp những khó khăn của các địa phương trong việc thu thập thông tin thống kê.

Các đại biểu đề nghị, đối với biểu mẫu thống kê dành cho cấp tỉnh cần có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong toàn quốc. Về đơn vị tính số người và lượt người; đơn vị tính số lượng thanh niên từ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi trên địa bàn hay số lượng thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn cũng cần có hướng dẫn cụ thể.

Đối với việc thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến số thanh niên học học đại học trên địa bàn, tuy nhiên, số liệu này thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở chỉ có thể lấy số liệu từ Bộ.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê về thanh niên

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, việc thống kê số lượng thanh niên hút thuốc lá, uống rượu bia rất khó khăn vì phụ thuộc vào kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá hỗ trợ cho các địa phương, có địa phương được hỗ trợ, có địa phương không được hỗ trợ.

Các chỉ tiêu thống kê chưa có hệ thống phần mềm theo dõi, các số liệu chủ yếu lấy từ báo cáo hàng năm nên các số liệu biến động thì chưa thể cập nhật, do đó, các số liệu chưa thể chính xác mà chỉ mang tính tương đối. Do đó, các đại biểu đề nghị cần có phần mềm theo dõi nhằm giảm bớt các khâu thủ công trong việc thu thập thông tin; phần mềm có thể liên kết, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu khác để có thể thu thập thông tin chính xác, mang tính cập nhật…

Thanh Tuấn