Bộ Nội vụ tham dự các hội nghị trực tuyến hợp tác ASEAN

11:23 16/03/2021 | Lượt xem : 1003

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ (ASEAN Cooperation on Civil Service Matters - ACCSM), ngày 15/3, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ đã tham dự trực tuyến Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Hội nghị SOC-COM) lần thứ 16; Lễ Khởi động Chương trình Triển vọng Phát triển ASEAN; và Hội nghị Đối tác Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Hội nghị Đối tác ASCC) lần thứ 1.
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Tham dự các hội nghị trực tuyến có Vụ trưởng Vu Hợp tác quốc tế và công chức Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ.

Tại Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOC-COM) lần thứ 16, các đại biểu đã tập trung thảo luận về "Hướng tới khả năng phục hồi giai đoạn hậu dịch Covid-19 trong ASEAN”. Đặc biệt là hợp tác về mặt kỹ thuật và những nguồn lực cần thiết để chủ trì và điều phối các vấn đề cần sự phối hợp liên ngành, tham vấn về chiến lược hợp nhất Cách mạng công nghiệp 4.0, khung phục hồi tổng thể ASEAN và cập nhật về việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam, Vụ trưởng Chu Tuấn Tú đã trình bày tham luận về đề xuất một số giải pháp ưu tiên.

Tại Lễ Khởi động Chương trình Triển vọng Phát triển ASEAN và Hội nghị Đối tác Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (Hội nghị Đối tác ASCC) lần thứ 1, đại biểu từ các nước tham dự hội nghị trực tuyến đã tập trung đề xuất các sáng kiến phục hồi giai đoạn hậu Covid-19 trong ASEAN.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến thực hiện nghi lễ chào cờ ASEAN.


Thuận Nghiên  

Tin khác