Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng Tạp chí Tổ chức nhà nước

17:14 22/03/2021 | Lượt xem : 1652

Sáng ngày 18/3/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ). 

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; các đồng chí nguyên lãnh đạo, viên chức của Tạp chí qua các thời kỳ; tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động Tạp chí Tổ chức nhà nước.


Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh công bố các Quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân đang công tác tại Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Tại buổi Lễ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định số 114/QĐ-CTN ngày 02/02/2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, định hướng việc xây dựng, triển khai thể chế trong lĩnh vực tổ chức nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ).

Cũng tại buổi Lễ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã công bố các Quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân đang công tác tại Tạp chí Tổ chức nhà nước.


Thứ trưởng Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Nghị.

Quyết định số 105/QĐ-TTG ngày 21/01/2021 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trần Nghị, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (nay là Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước) đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, định hướng việc xây dựng, triển khai thể chế trong lĩnh vực tổ chức nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

02 tập thể thuộc Tạp chí nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


05 cá nhân thuộc Tạp chí nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Quyết định số 976/QĐ-BNV ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng 02 tập thể và 5 cá nhân thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Tạp chí Tổ chức nhà nước.


Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ 

Phát biểu chúc mừng tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đã đạt được của Tạp chí Tổ chức Nhà nước trong 30 năm qua. Thứ trưởng khẳng định, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (1990 - 2020), Tạp chí Tổ chức nhà nước đã có nhiều đổi mới tích cực, ngày càng phát huy tốt hơn vai trò, vị trí và chức năng giúp Bộ Nội vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước; là diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức, hoạt động của nền hành chính nhà nước. Qua đó, Tạp chí luôn hoàn thành tốt vai trò là cơ quan báo chí duy nhất trong cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức và chức năng diễn đàn khoa học, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước. 

Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã đăng tải nhiều ấn phẩm để thông tin, tuyên truyền, việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về cải cách bộ máy nhà nước, các đạo luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2001 và Hiến pháp năm 2013…, qua đó làm nổi bật thành tích, cống hiến của Bộ Nội vụ trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ nhà nước.

Các ấn phẩm của Tạp chí ngày càng phong phú về nội dung và hình thức, phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; góp phần tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển của Bộ, ngành Nội vụ.

Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Tổ chức nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo để thực hiện có hiệu quả chức năng giúp Bộ trưởng thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước.

Toàn cảnh Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí Tổ chức nhà nước tại buổi Lễ.

Nguồn: https://tcnn.vn

tcnn.vn

Tin khác