Bộ Nội vụ hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai

18:31 07/05/2021 | Lượt xem : 2026

Ngày 07/5, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 1964/BNV-VP về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, động viên tinh thần công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ có trách nhiệm xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.
Công tác phòng chống thiên tai. Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu  thủ trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến nội dung Công văn số 45/TWPCTT ngày 26/4/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát động phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020 – 2025 tại đơn vị. 

Bộ trưởng yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin xây dựng chuyên trang, chuyên mục nhân dịp 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam; tăng cường đăng tải thông tin, tài liệu truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai trên Tạp chí điện tử và Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Chủ đề của Tuần lễ quốc gia năm 2021 là “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai”, với mục tiêu: nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2021; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ quốc gia và Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai; đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân.

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức, dự kiến vào tháng 5/2021; chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện treo băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền theo Công văn số 45/TWPCTT./.

Thanh Tuấn