Bộ Nội vụ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

14:52 19/05/2022 | Lượt xem : 1214

Ngày 18/5, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 2049/BNV-VP về việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.
Thông điệp Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Theo đó, ngày 11/5/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2472/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến nội dung Công văn số 2472/BTNMT-TTTT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; khuyến khích công chức, viên chức, người lao động sử dụng các trang mạng xã hội, fanpage… để lan tỏa ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường) hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 tại trụ sở Bộ Nội vụ.

Giao Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ chủ trì, đề xuất tổ chức Lễ ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất. 

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động về môi trường là cơ hội để phổ biến, hướng dẫn các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, để Luật đi vào cuộc sống.

Các nội dung trong tâm tuyên truyền là thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường; Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường…

Thanh Tuấn