Bộ Nội vụ hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV

13:49 27/04/2021 | Lượt xem : 710

Hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV do Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng”, ngày 26/4/2021, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 1758/BNV-VP về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV.

Theo đó, Bộ trưởng có ý chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, phổ biến nội dung và phát động đến cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Tạp chí Tổ chức nhà nước và Trung tâm Thông tin đăng tải thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV lên Tạp chí điện tử và Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Các đơn vị đăng ký dự án dự thi gửi về Văn phòng Bộ (Phòng Thi đua Khen thưởng và Truyền thông) trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Về Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” - Lần thứ IV được ban hành kèm theo Công văn 55-CV/TCCS ngày 01/4/2021 của Tạp chí Cộng sản thì Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo, nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Về đối tượng tham gia, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể từ trung ương đến địa phương quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động vì cộng đồng; các Tập đoàn, Tổng Công ty, Doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc 4 loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân; Công ty TNHH; Công ty Cổ phần; Công ty Hợp danh) theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã và đang triển khai những sáng kiến, những ứng dụng sáng tạo nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp theo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đồng thời mang lại những giá trị tích cực vì cộng đồng.

Các đối tượng cá nhân không giới hạn độ tuổi, có ý tưởng sáng tạo hướng tới những giá trị vì cộng đồng; các tổ chức trong và ngoài nước có văn phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam hoặc nước ngoài quan tâm tới các hoạt động cộng đồng và có ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động đóng góp vì cộng đồng. Mỗi cá nhân, đơn vị có thể gửi một hoặc nhiều sáng kiến dự thi.

Thành viên Ban Tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham gia thi.

Về nội dung, chủ đề dự thi Sáng kiến vì cộng đồng đa dạng và không giới hạn các lĩnh vực, bao gồm: giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, giao thông - vận tải, khoa học và công nghệ, du lịch, xóa đói giảm nghèo, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới,…

Các dự án dự thi phải thể hiện được các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội; các sáng kiến dự thi cần làm rõ kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính.

Về hình thức tham dự, khuyến khích dự án tham gia dự thi cung cấp các thông tin và tài liệu (hình ảnh, video clip…) liên quan, giúp làm rõ dự án. Các thông tin này gửi bằng hình thức đính kèm tài liệu trực tiếp với dự án dự thi trên Website và hòm thư của Chương trình, hoặc dẫn đường link đến các trang có lưu trữ tài liệu trên mạng.

Các sáng kiến tham gia Cuộc thi được gửi về Ban Tổ chức qua hệ thống Website và bản in gửi về Ban Tổ chức Chương trình.

Thời gian đăng ký: từ ngày 14/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Cuộc thi được chia làm 03 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1: Gửi sáng kiến tham gia, từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Giai đoạn 2: Xét chọn, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022.

Giai đoạn 3: Tổ chức Hội thảo, Lễ biểu dương, Lễ tổng kết (Lễ trao giải), dự kiến trong tháng 5/2022.

Về cơ cấu giải thưởng, gồm có 02 loại Giải thưởng: 01 hệ thống giải “Sáng kiến về Khoa học - Kỹ thuật” và 01 hệ thống giải “Sáng kiến về tác nghiệp quản lý”. Mỗi loại sẽ có: 01 Giải A, 02 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

Toàn văn Công văn số 55-CV/TCCS và Thể lệ cuộc thi được Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ đăng tải trên mục “Thông báo” hoặc có thể xem toàn văn tại file đính kèm.

 

Anh Cao

Tin khác