Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II/2021

21:10 18/06/2021 | Lượt xem : 4160

Chiều ngày 18/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới .
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp báo.
Cùng dự buổi họp báo có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu khai mạc, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng gửi tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan thông tin, các phóng viên, biên tập viên lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021). Thứ trưởng mong rằng, các phóng viên, biên tập viên sẽ có nhiều bài viết hay, chất lượng, phản ánh kịp thời các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và các vấn đề xã hội để người dân, tổ chức nắm được, góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin về các hoạt động của Bộ Nội vụ trong quý II/2021, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu xây dựng các văn bản, đề án được cấp có thẩm quyền giao theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt, Bộ Nội vụ đã tập trung tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ cho ý kiến về Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự án Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và đang tiến hành triển khai xây dựng dự thảo Luật theo quy định.

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cơ sở bám sát Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết này.

Bộ Nội vụ cũng đang tập trung xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc ban hành Nghị quyết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia và của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo kết quả tổ chức bầu cử tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021. Đã ban hành kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh và tập huấn giảng viên bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương giao biên chế và thực hiện tinh giản biên chế năm 2022 và các năm tiếp theo. Chủ động tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét cắt giảm một số văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức.

Kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý sai phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến điểm nhóm “Hội thánh truyền giáo Phục Hưng” và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cả nước.

Về công tác trong Quý III/2021, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ sẽ tập trung trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV để kịp thời bố trí phương án nhân sự. Tập trung bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19.

Trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/20217/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử; Đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020…

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời báo chí về các nhiệm vụ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như; việc xem xét, loại bỏ các loại văn bằng, chứng chỉ; đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XV; sai phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…


Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Nguyễn Tư Long phát biểu tại buổi họp báo

Ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức cho biết, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BNVquy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, trong đó  không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính. Việc này được sự tán đồng cao của xã hội, đã cắt giảm thủ tục hành chính trong việc học và cấp các chứng chỉ cho công chức. Thông tư chỉ yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch. Đồng thời, tiết kiệm chi phí cho các cơ quan nhà nước và thời gian của công chức, viên chức.


Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam phát biểu tại buổi họp báo

Ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế cho biết, Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV đã đánh giá đầy đủ phương diện mô hình tổ chức, phân công quản lý nhà nước giữa các bộ, ngành, đánh giá sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, tìm ra những hạn chế để khắc phục trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV. Đề án được xây dựng trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch và phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống an toàn cho Nhân dân. Về quan điểm, đã bám sát chủ trương của Đảng, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định, phát triển và hội nhập quốc tế.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, với trách nhiệm được giao, Bộ Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ và phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nhân sự một cách chặt chẽ, đúng quy định. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo an toàn cho Nhân dân tham gia bầu cử trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời những phát sinh trong công tác bầu cử…

Quang cảnh buổi họp báo

Kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các phóng viên rất trách nhiệm, sâu sắc, phản ánh đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng nhấn mạnh, đây chính là động lực để Bộ Nội vụ nói riêng và các bộ, ngành nói chung nỗ lực hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ Nhân dân một cách tốt hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
Thứ trưởng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền sâu đậm hơn các kết quả Bộ Nội vụ đã thực hiện trong thời gian qua và các nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời, mong nhận được sự góp ý của Nhân dân nhằm hoàn thiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ./.

Thanh Tuấn