Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I/2021

11:26 20/03/2021 | Lượt xem : 1487

Chiều ngày 19/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.

Cùng dự buổi họp báo có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đăng Minh đã thông tin, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với các sự kiện lớn của đất nước: Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp; là năm đầu tiên đặt nền móng xây dựng các kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, theo đó, toàn ngành Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản, đề án, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.


Ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ, thông tin tới báo chí.

Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ và cụ thể hóa thành Kế hoạch công tác của từng đơn vị (Quyết định số 01/QĐ-BNV, ngày 01/01/2021 ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021). Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ đã tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Do vậy, trong Quý 1/2021, Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và chỉnh sửa, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trình Chính phủ để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV; Trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn để Chính phủ trình UBTVQH đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 (Văn bản 63/TTr-CP, ngày 25/2/2021);

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp thống nhất một số nội dung, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng; 
Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đối thoại thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;
Đã trình dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo chờ cho đến khi Bộ Chính trị thông qua “Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị và các chức vụ tương đương từ Trung ương đến cơ sở” để cập nhật những nội dung mới nhất, quán triệt đầy đủ các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ trong việc triển khai xây dựng Nghị định để báo đảm đồng bộ và thống nhất giữa các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước; Đã trình Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Đắk Nông, thành lập thị trấn, phường thuộc  các tỉnh Bình Định, Bắc Ninh, Hòa Bình.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ Nội vụ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BNV về việc  hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đăng tải sách hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Hội đồng bầu cử Quốc gia biên soạn trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; Xây dựng chuyên trang hướng dẫn về công tác bầu cử trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; Đang phân công công tác kiểm tra bầu cử theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Bầu cử Quốc gia.

Về các nhiệm vụ, công tác khác, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại trụ sở Chính phủ tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020; Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nội vụ; tổ chức Hội nghị triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ quán triệt thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 (Thông báo số 26/TBVPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ) như: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng, đám cưới; tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch Covid-19.

Về kế hoạch công tác Quý II năm 2021, Bộ Nội vụ tập trung vào những nội dung: Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng Bầu cử Quốc gia bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử, an toàn, tiết kiệm;
Hoàn thiện đề án cơ cấu Chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức tập huấn cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân cấp của Chính phủ;
Ban hành Thông tư quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;
Ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn Kho lưu trữ số; Ban hành Thông tư hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ; Triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020;
Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; Kế hoạch tổ chức triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ;
Tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định số 4036/QĐ-BNV ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020; Biên soạn và xuất bản công trình lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 - 2015. 

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời về các nội dung, vấn đề được các phóng viên báo chí quan tâm liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, như: Tiêu chuẩn, điều kiện về tuổi, thời gian công tác và văn bằng, chứng chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tuyển dụng, bổ nhiệm; Thẩm quyền ban hành và nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ; Phụ cấp chức vụ đối với người được kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật; Định hướng của các nội dung sửa đổi Luật Thi đua Khen thưởng lần này; Chính sách đối với những người nghỉ hưu trước tuổi kể từ năm 2021; những vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; Thông tin về một số định hướng lớn của Chương trình cải cách hành chính nhà nước trong những năm tới.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền sâu đậm hơn các kết quả Bộ Nội vụ đã thực hiện trong thời gian qua và các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thuận Nghiên

Tin khác