Bộ Nội vụ: Hội nghị giao ban công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020

11:29 02/10/2020 | Lượt xem : 1650

Chiều ngày 01/10/2020, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả công tác trong Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10, Quý IV năm 2020 (Hội nghị).


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; Đại diện Thường trực Đảng ủy Bộ; Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Đại diện Công đoàn Bộ; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng 10 và Quý IV năm 2020 của Bộ Nội vụ (Báo cáo).

Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ trình bày
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng 10 và Quý IV năm 2020

Theo Báo cáo, trong Quý III, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Bộ đã hoàn thiện các Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành theo quy định (đã trình Chính phủ ban hành 08 Nghị định); Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ trong không khí trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm; Các đơn vị đã chủ động thực hiện cắt giảm các đoàn thanh tra, kiểm tra, hội nghị, hội thảo (tối thiểu 70%) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quý IV năm 2020, Bộ Nội vụ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: (1)Xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ các Nghị định: Nghị định hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; (2)Trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tố chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; (3)Tổng kết Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện; (4)Tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; (5) Triển khai thực hiện Kế hoạch điều tra xã hội học Chỉ số SIPAS 2020; (6) Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia và các bộ, ngành, địa phương vào báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Thảo luận tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác Quý III, thống nhất phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 10 và Quý IV năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao kết quả và chất lượng các nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ đã hoàn thành trong quý III vừa qua đồng thời biểu dương các đơn vị có liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm trong quý IV của Bộ được nêu trong Báo cáo, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan cần hết sức tập trung, chủ động và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để có thể hoàn thành được mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đối với các đơn vị gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần sự giúp đỡ có thể trao đổi ngay với lãnh đạo Bộ để cùng nghiên cứu, tìm cách tháo gỡ, không để tình trạng tồn đọng, vướng mắc quá lâu dẫn tới chậm tiến độ theo yêu cầu của nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị
Hoàng Hải

Tin khác