Bộ Nội vụ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

12:46 19/01/2023 | Lượt xem : 2857

Nhân dịp 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023, đón Xuân Quý Mão, với lòng thành kính vô hạn, sáng ngày 19/01/2023 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Đoàn Đại biểu đại diện Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Bộ Nội vụ do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bộ trưởng Bộ Nội vụ dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.Báo công với Bác về kết quả công tác trong năm 2022, cùng với nhiều thành công trong tất cả các lĩnh vực của đất nước, của dân tộc, Bộ Nội vụ với phương châm hành động "đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả" đã luôn bám sát các mục tiêu, đường lối của Đảng, quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số lĩnh vực nổi bật, như: công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực Nội vụ, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới công tác quản lý công vụ, công chức; công tác xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn đã đạt được nhiều kết quả tích cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ quan thường trực cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần mang lại một số kết quả tích cực; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; hoạt động đối ngoại được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác thi đua-khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và các hoạt động khác tiếp tục có chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Nội vụ năm 2022.

Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.Những kết quả rực rỡ đó đã góp phần vào những thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới của Đảng, của đất nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang gần 78 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ Nội vụ, tô thắm lên lá cờ Đảng, nhân niềm tự hào về Đảng quanh vinh, về Bác Hồ vĩ đại.

Trong không khí mùa Xuân mới đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Xuân Thắng