Bế mạc Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

21:27 25/11/2021 | Lượt xem : 1028

Chiều ngày 25/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì Lễ bế mạc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến.

Tham dự Lễ bế mạc tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đại diện giảng viên lớp bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và các đại biểu HĐND cấp tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến.

Phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Triệu Văn Cường trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố trong cả nước, các giảng viên, cùng toàn thể các thành viên trong ban tổ chức lớp tại tất cả các điểm cầu trên cả nước đã tích cực, trách nhiệm, đóng góp vào thành công chung của lớp bồi dưỡng trực tuyến.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đánh giá cao kết quả lớp bồi dưỡng, đồng thời nhận xét nội dung chương trình, tài liệu được chuẩn bị chu đáo và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với đặc thù lớp bồi dưỡng dành cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, qua đó giúp các đại biểu có những nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn công tác để nâng cao năng lực thực thi trách nhiệm đại biểu của mình; giảng viên là những người có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và quản lý, trong đó đều có kinh nghiệm là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức lớp phù hợp với tình hình diễn biến đại dịch Covid-19 trên cả nước; công tác tổ chức lớp tại Bộ Nội vụ và các địa phương tại điểm cầu trong cả nước đã đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc. Theo số liệu tổng hợp, tổng số đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng là 1.869 đại biểu tại 54 điểm cầu.

Với mục đích để đại biểu HĐND cấp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, việc thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND hết sức cần thiết đối với địa phương, do vậy đề nghị các địa phương quan tâm bồi dưỡng, tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các cấp, nhất là hoạt động của đại biểu HĐND chuyên trách là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của HĐND, đồng thời các đại biểu mới được bầu nhiệm kỳ đầu tiên cần được quan tâm bồi dưỡng nhiều hơn và sâu hơn. 

Một số điểm cầu tham dự Lễ bế mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ chủ động triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu bồi dưỡng trên diện rộng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2021), các đại biểu HĐND cấp tỉnh đã được nghe 06 chuyên đề bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, gồm: 

Chuyên đề 1: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước.

Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chuyên đề 3: Kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án.

Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chuyên đề 5: Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chuyên đề 6: Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 


Thuận Nghiên