Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ làm việc với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng

18:08 03/12/2022 | Lượt xem : 1744

Ngày 02/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. 
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe các Đảng bộ, Chi bộ báo cáo tình hình, kết quả hoạt động công tác Đảng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao sự tham dự đông đủ của các cấp ủy Đảng và chuẩn bị các tài liệu, báo cáo đầy đủ, chi tiết kết quả hoạt động của các Đảng bộ, Chi bộ. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự nghiêm túc, quan tâm của Đảng ủy Bộ Nội vụ và các cấp ủy Đảng trực thuộc.

Đại diện Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh báo cáo 

Thông qua các báo cáo đã cho thấy sự nghiêm túc trong công tác tổ chức và sinh hoạt Đảng; các tổ chức Đảng đã duy trì có nền nếp các nhiệm vụ như giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề… và có nghị quyết của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đảng cũng đã khắc phục những hạn chế, khó khăn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đoàn kết nội bộ; các nhiệm vụ chính trị như nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hội nghị, hội thảo…; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cũng chia sẻ với những khó khăn của các tổ chức cơ sở Đảng như việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; không có cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách mà chỉ kiêm nhiệm; các văn bản triển khai từ Đảng ủy cấp trên chưa được kịp thời… Trong bối cảnh thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thì các tổ chức đều bị tác động, đây là quyết tâm chính trị của Đảng cần phải chấp hành nghiêm túc trong tâm thế thoải mái, nhất là từ cấp ủy Đảng các cấp đến lãnh đạo và đảng viên, công chức, viên chức.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong thời gian tới, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng và đặt lên hàng đầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm  thống nhất trên dưới như một, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để mất phương hướng, không để mất kiểm soát thông tin.

Tiếp tục công tác sinh hoạt chuyên đề, tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên một cách nghiêm túc. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ triển khai các văn bản, các tài liệu sinh hoạt Chi bộ kịp thời, nhanh chóng, có thể thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Voffice).

Nâng cao hơn nữa đạo đức, phẩm chất người cán bộ đảng viên, gương mẫu rèn luyện, gương mẫu về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy Đảng, người đứng đầu. Xây dựng đầy đủ nội quy, quy chế trong công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức ngoài các quy định của Đảng và của pháp luật; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền.

Đối với các tổ chức Đảng chưa tổ chức đại hội cần khẩn trương tổ chức đảm bảo đúng quy định. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, nhất là bồi dưỡng kỹ năng điều hành của cấp ủy; tổ chức học tập, nghiên cứu các quy định của Đảng, của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy cấp trên trực tiếp nhằm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng tặng quà lưu niệm cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh các phong trào cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong việc thực hiện các hoạt động cộng đồng; gương mẫu, nghiêm túc chấp hành các quy định tại địa phương vì các cơ sở đều là đại diện của Bộ Nội vụ tại địa phương; thể hiện tốt chuyên môn trong đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đối với địa phương.

Về tài sản, cơ sở vật chất, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị ngoài xây dựng công sở kiểu mẫu, giữ gìn khang trang sạch đẹp thì cần sử dụng có hiệu quả, đúng quy định.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát động phong trào và trồng cây tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng 

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Chiến Thắng đã phát động phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trực thuộc Bộ tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam. Mở đầu phong trào, đồng chí Vũ Chiến Thắng đã trồng cây xanh lưu niệm tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc: 


Thanh Tuấn – Hồng Hạnh