Bộ Nội vụ thông báo danh sách người đủ điều kiện thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

20:33 16/06/2021 | Lượt xem : 5078

Ngày 16/6, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2900/TB-BNV về danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm và chủ đề của Đề án thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.
Theo đó, căn cứ kết quả rà soát hồ sơ đăng ký dự tuyển, Bộ Nội vụ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ năm 2021, cụ thể: số người đăng ký dự tuyển là 04 người; số người đủ điều kiện dự thi là 04 người. Trong có có 03 Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp là ông Trần Xuân Hiền, bà Võ Thị Tuyết Thu và ông Phạm Minh Triết. Ứng viên còn lại là ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ.

Bên cạnh danh sách người dự thi, Bộ Nội vụ cũng thông báo chủ đề của Đề án thi tuyển là “Phân tích, đánh giá thực trạng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chiến lược của ngành Nội vụ trong giai đoạn 2021 – 2035”.

Thời gian thi viết môn kiến thức chung là 180 phút, ngày 01/7/2021, nội dung thi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định. 

Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

Thời gian thi trình bày Đề án ngày 29 và ngày 30/7/2021. Mỗi ứng viên trình bày Đề án của mình tối đa trong 30 phút và trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 - 40 phút.

Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: Xây dựng đề án: 20 điểm; Bảo vệ đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Theo Kế hoạch số 2068/KH-BNV ngày 12/5/2021 của Bộ Nội vụ về thi tuyển chức danh Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ dự kiến công bố Quyết định người trúng tuyển kỳ thi và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp ngày 02/8/2021./.

Xem toàn văn Thông báo số 2900/TB-BNV trong File đính kèm dưới đây.

Thanh Tuấn

File đính kèm.

Thông báo số 2900 Tải về
Danh sách người dự thi Tải về