Tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao

18:43 16/12/2020 | Lượt xem : 1240

Đào tạo đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ, đang được tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện với những giải pháp đồng bộ. Qua đó, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.


Cán bộ xã Quảng Sơn và thôn Pạc Này (huyện Hải Hà) trò chuyện, nắm bắt tình hình nhân dân trong thôn.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, Thành ủy Móng Cái rất quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC trẻ các cấp gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Lãnh đạo thành phố cho biết, tạo nguồn cán bộ trẻ trên địa bàn, thành phố chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã cử 65 lượt CBCC trẻ tham gia 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ tiếp tục được quan tâm, nhờ vậy việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp được chủ động, tránh được tình trạng thiếu nguồn trong công tác cán bộ, nhất là nguồn cán bộ trẻ.

Sau đào tạo, CBCC trẻ nếu đủ điều kiện, trình độ sẽ được thành phố xem xét, bố trí, quy hoạch, sử dụng phù hợp với sở trường, năng lực của từng chức danh, đáp ứng được công tác chuyên môn. Hiện TP Móng Cái có 2.186 CBCC; trong đó cán bộ trẻ chiếm 63%, trình độ đại học trở lên chiếm 70%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 31%; 307 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Thành ủy quản lý, trong đó 124 cán bộ trẻ.

Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đều chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, từ việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đến đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ trẻ; có chính sách thu hút cán bộ trẻ tâm huyết, trình độ, năng lực tốt.

Chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đã mở rộng dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ; rà soát đưa quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với những cán bộ trẻ có năng lực, trình độ; đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; giới thiệu những cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển bổ sung vào quy hoạch cấp ủy các cấp. 100% cán bộ trẻ được quy hoạch đều được rà soát, thẩm định kỹ, bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn trung ương và tỉnh quy định. Nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 123 đồng chí, trong đó dưới 40 tuổi là 41 đồng chí, chiếm 33,3%, trình độ đại học trở lên đạt 100%; quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 30 đồng chí, trong đó dưới 40 tuổi là 2 đồng chí, chiếm 6,7%, 100% trình độ sau đại học, lý luận chính trị cao cấp, cử nhân...Hằng năm các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều dành nguồn lực thỏa đáng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó tập trung đào tạo công tác quản lý, kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, quốc phòng - an ninh; đưa cán bộ quản lý, CCVC đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Cùng với công tác đào tạo, công tác thu hút cán bộ trẻ được quan tâm, như: Đổi mới công tác tiếp nhận, tuyển dụng để tuyển chọn, thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để tạo nguồn cán bộ có trình độ cao; dành tỷ lệ biên chế, nguồn kinh phí phù hợp để tuyển chọn đối với các vị trí việc làm cần nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là để thực hiện cơ chế mới, mô hình mới. Bên cạnh đó, đổi mới quy trình tuyển dụng thông qua thi tuyển, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; luân chuyển CBCC trẻ trong quy hoạch về cơ sở, nhằm phát huy năng lực công tác, nâng cao trình độ chuyên môn.

Đến nay, sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, chất lượng đội ngũ cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy đều đạt và vượt yêu cầu đề ra theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, cao hơn so với nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tỷ lệ cán bộ trẻ đảm bảo trên 10%; cấp tỉnh là 7,54%, cao hơn nhiệm kỳ 2015-2020 là 5,35%. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng Đề án nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao khối cơ quan nhà nước để đảm bảo mục tiêu phát triển nguồn cán bộ trẻ cho từng giai đoạn, sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ có đủ năng lực, trình độ, vừa "hồng", vừa "chuyên" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguồn:baoquangninh.com.vn