Sẽ thành lập lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và Văn phòng UBND tỉnh Quảng NinhTải file đính kèm

09:59 11/11/2020 | Lượt xem : 1939

Sau gần 2 năm hợp nhất 3 cơ quan văn phòng khối chính quyền, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ được nghiên cứu để tách ra thành 2 cơ quan, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào ngày 1/1/2021.
Chú thích ảnh
Điểm cầu Quảng Ninh tham dự hội nghị trực tuyến của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Đầu tháng 11/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 7472/UBND-TH5 chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu Nghị quyết số 1004/NQ-UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7213/UBND-TH5 ngày 23/10/2020, triển khai xây dựng phương án kiện toàn, tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thành 2 văn phòng, gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Phương án này sẽ được báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, để thực hiện từ ngày 1/1/2021 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 2/1/2019, Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, để tinh giản bộ máy, biên chế, tỉnh cũng đã hợp nhất 3 cơ quan báo chí của tỉnh thành Trung tâm Thông tin tỉnh; thành lập Cơ quan chuyên trách giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở cấp tỉnh và huyện; hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ cấp huyện thành cơ quan tổ chức – nội vụ; ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra cấp huyện thành cơ quan ủy ban – thanh tra từ đầu năm 2018.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra ở cấp huyện sau hợp nhất đã giúp tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước với số lượng đầu mối các cơ quan giảm từ 28 còn 13.

Theo https://baotintuc.vn/