Quảng Ninh: Thi tuyển thu hút, tuyển chọn được những người đổi mới, sáng tạo

17:15 17/12/2020 | Lượt xem : 2386

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, thông qua thi tuyển đã thu hút, phát hiện, tuyển chọn những người có năng lực, trình độ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm đối với 5 chức danh lãnh đạo
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Sở Nội vụ Quảng Ninh cho biết, sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức thi tuyển, bổ nhiệm 8 công chức, viên chức diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 195 công chức, viên chức diện đơn vị, địa phương quản lý; đang triển khai các bước để thực hiện thi tuyển trên 23 vị trí lãnh đạo quản lý.

“Qua đánh giá hàng năm, những cá nhân được bổ nhiệm sau thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý đã thể hiện, phát huy được năng lực, trình độ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao; thông qua thi tuyển đã thu hút, phát hiện, tuyển chọn những người có năng lực, trình độ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Sở Nội vụ cho hay.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, gắn với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 (Đề án 293), Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu phê duyệt tổ chức 112 lớp đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước, với tổng số 8.321 học viên, tổng kinh phí 27 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Nội vụ, để đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, trong năm 2020, Hội đồng tinh giản biên chế của tỉnh đã nhanh chóng giải quyết chế độ, chính sách đối với 512 cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ cấp của Trung ương, chính sách hỗ trợ của tỉnh khi nghỉ công tác.

Sở Nội vụ khẳng định, chính sách tinh giản biên chế thực hiện hiệu quả sẽ là tiền đề để tuyển dụng mới những người trẻ có năng lực, tư duy hội nhập, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và chất lượng công vụ nói riêng.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo liên quan đến các nội dung cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa và đưa thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện. Theo Sở Nội vụ, đến nay, tổng số thủ tục hành chính được công bố theo quy định là: 1.939.

Trong tổng số 1.535 thủ tục hành chính cấp tỉnh, đã đưa 100% các thủ tục có đủ điều kiện vào giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh, với số lượng 1.391 (tăng 47 thủ tục hành chính so với năm 2019). Cấp huyện đã đưa 100% các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công cấp huyện…

Theo Sở Nội vụ Quảng Ninh, quy trình giải quyết của từng thủ tục hành chính được xây dựng, thực hiện theo nguyên tắc chung 5 bước: “Tiếp nhận – thẩm định – phê duyệt – đóng dấu – trả kết quả”. Đến nay, 100% các thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 61.173 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận mới 59.942 hồ sơ và năm trước chuyển sang 1.231 hồ sơ. Trung tâm cấp huyện tiếp nhận 667.696 hồ sơ trong đó tiếp nhận mới 654.143 hồ sơ, còn lại là hồ sơ năm trước chuyển sang; đã giải quyết và trả kết quả 655.178 hồ sơ, trong đó 649.488 hồ sơ đúng hạn và trước hạn.

“Với sự triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh được nâng cao, công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả cao, được thể hiện qua sự phát triển ngày càng vượt bậc của tỉnh”, Sở Nội vụ cho hay.


Nguồn: tienphong.vn