Người đứng đầu không tốt khó chọn cấp phó tốt

12:26 07/02/2018 | Lượt xem : 2298

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2298
“Chọn được người đứng đầu tốt thì cả hệ thống tốt. Người đứng đầu tốt sẽ chọn người cấp phó tốt và ngược lại, người đứng đầu không tốt thì khó mà chọn được cấp phó tốt”, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh tại Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo “Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, diễn ra ngày 6/2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Quan trọng là người đứng đầu

Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Hiện đề cương Đề án được chuẩn bị khoa học, nghiêm túc, toàn diện, đề xuất được nhiều nội dung mới về mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận về những kết quả đã đạt được trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong những năm qua, chỉ rõ những yếu kém, hạn chế và nguyên nhân của vấn đề, trên cơ sở đó đóng góp ý kiến khá toàn diện trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Theo ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, trong đề án vấn đề đáng quan tâm là cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (cán bộ từ thứ trưởng, bộ trưởng và tương đương trở lên). Vì vậy đề án khoanh vùng 2 nhóm cán bộ này, trong đó nhấn mạnh vai trò người đứng đầu. “Chọn người đứng đầu tốt thì cả hệ thống tốt. Người đứng đầu tốt sẽ chọn người cấp phó tốt, người đứng đầu không tốt khó chọn cấp phó tốt”, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, trong nhiệm kỳ này, cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn việc xây dựng đội ngũ cán bộ.“Có đội ngũ này tốt, xuất sắc sẽ xoay chuyển tình hình. Muốn có đội ngũ này thì phải có công tác cán bộ tốt”, ông nói.

Nhiều “ràng buộc” khi lãnh đạo là người địa phương

Về giải pháp, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nêu một số nội dung mang tính đột phá, trong đó tập trung vào việc phát hiện, đào tạo bồi dưỡng nhân tài và đánh giá cán bộ. “Chúng tôi đề nghị đánh giá cán bộ đa chiều, trên đánh giá xuống, dưới đánh giá lên, trong đánh giá ra, ngoài đánh giá vào; đánh giá liên tục hàng tuần hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, lượng hoá đánh giá. Ví dụ bí thư tỉnh uỷ, bộ trưởng thì sản phẩm như thế nào, năm thứ nhất sản phẩm gì, năm thứ 2 sản phẩm gì, sau 5 năm có sản phẩm không”, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nêu.

Giải pháp đột phá thứ 3 theo ông Phạm Minh Chính là kiểm soát quyền lực, sàng lọc phân loại và thay thế. “Hiện ta chưa kiểm soát tốt quyền lực nên sử dụng không đúng, xem quyền lực như là của mình rồi ban phát, xin cho”. Trưởng Ban Tổ chức T.Ư cũng cho hay, tại các hội nghị trước, nhiều bí thư tỉnh uỷ thống nhất rất cao về việc bí thư tỉnh uỷ không phải người địa phương. Ông phân tích: “Qua xử lý các vụ việc vừa rồi cho thấy, bí thư tỉnh uỷ là người địa phương có cái tốt là hiểu biết tình hình, truyền thống địa phương nhưng có cái khó là có nhiều ràng buộc. Con mình thế nào, cháu mình thế nào rồi bạn học mình nhờ giúp thì thế nào”.

“Chúng tôi đề nghị đánh giá cán bộ đa chiều, trên đánh giá xuống, dưới đánh giá lên, trong đánh giá ra, ngoài đánh giá vào; đánh giá liên tục hàng tuần hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, lượng hóa đánh giá. Ví dụ bí thư tỉnh ủy, bộ trưởng thì sản phẩm như thế nào, năm thứ nhất sản phẩm gì, năm thứ 2 sản phẩm gì, sau 5 năm có sản phẩm không”

 Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính 

Theo https://www.tienphong.vn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.243.704

Khách Online : 550