Đại hội Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức nhiệm kỳ 2023 – 2028.

14:03 16/03/2023 | Lượt xem : 1043

Chiều ngày 10/03, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức và toàn bộ đoàn viên công đoàn Vụ Công chức – Viên chức.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức nhiệm kỳ 2018-2023 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức luôn đoàn kết, nhất trí chủ động cùng với tập thể đoàn viên công đoàn Vụ tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên phát động; luôn duy trì và đảm bảo các hoạt động công đoàn Vụ đạt hiệu quả và thiết thực. Đoàn viên Công đoàn Vụ đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn. Xây dựng được tình đoàn kết, gắn bó, tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên Công đoàn Vụ. Công đoàn Vụ luôn chăm lo và quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, kịp thời động viên, thăm hỏi và giúp đỡ các đoàn viên khi ốm đau hoặc gia đình có việc hiếu, việc hỷ.

Chủ tịch Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức nhiệm kỳ 2018 - 2023 Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo tổng kết tại Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, với các mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, công chức đoàn viên công đoàn của Vụ hàng năm được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc, 100% công đoàn viên nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu giới thiệu cho Chi bộ kết nạp ít nhất 02 đảng viên.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Nguyễn Tuấn Ninh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên công đoàn Vụ Công chức – Viên chức đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Đồng chí nhấn mạnh, để phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đạt được những mực tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí đoàn viên Công đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức nhiệm kỳ mới cần tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1//2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 và Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 06/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ về lãnh đạo công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III, Chi ủy và tập thể lãnh đạo Vụ quan tâm chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức một mặt, bám sát Điều lệ và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Mặt khác, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên để tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện để vừa động viên được đoàn viên Công đoàn tự giác, nhiệt tình tham gia, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, vừa đẩy mạnh được công tác phê và tự phê bình với mục đích giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Chủ động, tích cực tạo được những phong trào thi đua, hoạt động sôi nổi, thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên Công đoàn. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, vai trò phối hợp để cùng cấp ủy, Chi bộ, lãnh đạo Vụ nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng cấp ủy, Chi bộ và tập thể Vụ kiên quyết bảo vệ cái đúng, đấu tranh với những hành vi sai trái, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó các đồng chí đoàn viên Công đoàn trong cấp ủy, lãnh đạo Vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cần gương mẫu, đi đầu.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ  khẳng định, Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức là một tổ chức Công đoàn tiêu biểu, có bề dày hoạt động tích cực. Đánh giá cao những kết quả mà công đoàn Vụ đã làm được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể: Công đoàn Vụ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, là Đại hội đầu tiên trong 15 tổ chức công đoàn tổ chức Đại hội trong tháng 3. Trong khí thế “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, cùng sự quyết tâm và định hướng của hoạt động công đoàn Vụ trong nhiệm kỳ tới, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Vụ, sự ủng hộ nhiệt tình tham gia của tập thể đoàn viên Công đoàn Vụ, sẽ gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Vụ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả Đại hội gửi Công đoàn cơ quan Bộ xem xét, công nhận theo quy định.

Thứ hai, nâng cao vai trò của Ban chấp hành, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích đoàn viên, tập hợp và đoàn kết đoàn viên, khích lệ động viên đoàn viên tích cực, làm tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ ba, chấp hành các văn bản của Đảng ủy chỉ đạo đối với công đoàn, các văn bản quy định có liên quan đến hoạt động công đoàn; triển khai tốt phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, chủ động đề xuất với cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Vụ, báo cáo gửi Công đoàn cơ quan Bộ theo quy định. 

Thứ tư, Chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động từng năm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Tuyết Mai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Nguyễn Tuấn Ninh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028

* Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Tư Long, đồng chí Đỗ Xuân Quỳnh, đồng chí Nguyễn Thị Quý. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, trong đó có 10 đại  biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.


Công đoàn Vụ Công chức – Viên chức chụp ảnh lưu niệm tại Đại hộiHữu Hồng