Chính sách mới thu hút nhân tài - Quảng Ninh hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao

17:24 18/12/2020 | Lượt xem : 3464

Xác định “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược", tỉnh Quảng Ninh ban hành nhiều chính sách ưu việt nhằm thu hút nhân tài, chú trọng phát triển nguồn nhân lực.  
Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh được ban hành tại Quyết định số 2871/2004/QĐ-UBND ngày 19/8/2004 của UBND tỉnh. Chính sách này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh. Tuy nhiên, sau gần 8 năm thực hiện, đến nay một số nội dung, chính sách không còn phù hợp, việc thu hút người có trình độ chuyên môn cao về tỉnh làm việc chưa thực sự hiệu quả. Cụ thể, các định mức của chế độ trợ cấp theo Quyết định số 2871/2004/QĐ-UBND được xây dựng dựa theo mức lương tối thiểu chung ở thời điểm năm 2004 (350.000đ), hoặc bằng số tiền cụ thể nay không còn phù hợp (hiện nay mức lương lương tối thiểu chung đã được nhà nước điều chỉnh lên 1.050.000đ). Mặt khác, việc đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, KHCN đã khuyến khích các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động trong các lĩnh vực trên, tỉnh cần khuyến khích thông qua chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút người có trình độ cao vào làm việc trong các tổ chức này.

Để thực hiện công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa và phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh thì chính sách về đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài cũng cần phải quy định rõ lĩnh vực, chuyên ngành, trình độ đào tạo cần khuyến khích và thu hút. Trước yêu cầu thực tế đó, cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5 (khóa XII), tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2239/2012/QĐ-UBND quy định về chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh, thay thế Quyết định số 2871/2004/QĐ-UBND.

Tỉnh ban hành nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Theo đó, chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh có những điểm ưu việt hơn và tập trung vào những lĩnh vực cụ thể tương ứng với từng giai đoạn thích hợp. Cụ thể, chính sách thu hút áp dụng đối với những người có học hàm, học vị, những người có trình độ chuyên môn cao, những người được phong tặng danh hiệu cao quý của nhà nước, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học trong nước, tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học ở nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan Đảng, đoàn thể; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập (thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, KHCN của tỉnh); sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy tình nguyện đến làm việc tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh.

Những người thuộc đối tượng trên được tiếp nhận hoặc được tuyển dụng vào công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ninh không qua thi tuyển (trừ đối tượng thu hút về công tác tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập), nếu tuyển mới thì trong thời gian tập sự được trợ cấp để hưởng đủ 100% mức lương chuẩn theo trình độ đào tạo. Sau khi nhận công tác, còn được hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên (bằng từ 2,0 đến 5,0 lần mức lương tối thiểu chung/tháng trong thời hạn 3 năm), trợ cấp một lần (bằng từ 50 đến 100  lần mức lương tối thiểu chung. Trường hợp là sinh viên mới ra trường được tuyển dụng thì xét trợ cấp một lần sau khi được tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức, viên chức hoặc sau 1 năm làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đối với những người tình nguyện đến công tác tại  các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh thì được hưởng mức trợ cấp bằng 1,5 lần mức hưởng trên.

Chú trọng thu hút nhân tài trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ

Nhằm tổng hợp, phân bổ, tuyển dụng nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế, hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh đăng ký nhu cầu, số lượng và lĩnh vực, chuyên ngành cần thu hút, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ban hành cụ thể cho từng năm và giai đoạn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII xác định 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược”. Với quan điểm trên, việc thu hút những người có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý, điều hành về làm việc tại tỉnh có vai trò quan trọng góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những chính sách mới về thu hút nhân tài của tỉnh Quảng Ninh hứa hẹn sẽ là một cú hích quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực. Song song với việc tiến hành lập quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng Đề án về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2011 – 2015…, những chính sách mới kể trên cũng thể hiện một quyết tâm lớn của tỉnh Quảng Ninh trong việc hướng tới một nguồn nhân lực chất lượng cao và mang tính bền vững. Tuy nhiên, kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành trên 4.800 nhân sự cao cấp làm việc tại các công ty trong nước và các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam vào năm 2011 của Navigos Search (nhà cung cấp các giải pháp tuyển dụng nhân sự cao cấp) cũng cho chúng ta thấy nhiều thông tin thú vị.

Bên cạnh việc thu hút nhân tài, tỉnh Quảng Ninh chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Theo kết quả này, có 4 yếu tố quan trọng nhất tạo nên thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn người lao động. Cụ thể, có 76% trong số những người tham gia cho rằng đội ngũ lãnh đạo tốt là yếu tố quan trọng nhất để thu hút nhân tài của một thương hiệu tuyển dụng; 75,2% trả lời rằng một thương hiệu tuyển dụng được yêu thích cần có môi trường làm việc tốt về thể chất lẫn tinh thần; các chương trình hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân viên đứng vị trí quan trọng thứ ba với 71,8%; và có 66,4% số người tham gia trả lời khảo sát cho rằng lương, thưởng cao là yếu tố quan trọng.

Nhìn vào kết quả cuộc điều tra xã hội học trên, có thể thấy rằng, có nhiều yếu tố “hấp dẫn” người lao động. Những chính sách chung của tỉnh chưa phải là yếu tố duy nhất để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lực lãnh đạo điều hành, môi trường làm việc, kế hoạch phát triển của mỗi cơ quan cũng là những yếu tố người lao động hướng tới. Do vậy, cùng với những nỗ lực chung của tỉnh, từng cơ quan, đơn vị phải có những định hướng đúng đắn trong “mục tiêu” thu hút và bồi dưỡng nhân tài./.


Nguồn: quangninh.gov.vn