Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Chính quyền đô thị TP. HCM sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo

11:03 20/11/2020 | Lượt xem : 5622

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định đề án chính quyền đô thị TP HCM đã luận giải đầy đủ các vấn đề dư luận quan tâm một cách thuyết phục.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, ông có thể nói rõ hơn đánh giá và nhận xét của ông về đề án chính quyền đô thị TP. Hồ Chí Minh?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Việc đầu tiên ai cũng dễ dàng nhận thấy là trong Tờ trình của Chính phủ cũng đã nói TP. Hồ Chí Minh đã cân nhắc rất kỹ trong nhiều năm. Cụ thể, việc tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh đã được thành phố báo cáo với Trung ương từ những năm trước khi thực hiện thí điểm. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết lần này, lãnh đạo thành phố và Bộ Nội vụ đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan Trung ương có liên quan, được Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết, được các cơ quan có thẩm quyền thông qua theo quy định.

Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng có sự thay đổi không chỉ là việc thay “chiếc áo đã quá chật” mà sự chuyển động của mô hình mới sẽ gắn với đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm sự ổn định và phát triển thành phố.

Kế đến, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng đây là cách mà chúng ta tổ chức lại chính quyền cho phù hợp với điều kiện quản lý đô thị hiện nay của thành phố. Thực tê,́ TP. Hồ Chí Minh đã có kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 6 năm thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận/huyện, phường giai đoạn 2009 - 2016. Qua sơ kết cho thấy với số lượng đơn vị hành chính thí điểm nhiều nhất cả nước, thành phố đã đạt được thành công trên diện rộng.

Phóng viên: Ðiều mà nhiều người quan tâm đó là nếu cơ cấu tổ chức của chính quyền quận, phường không có tổ chức Hội đồng nhân dân thì việc thực hiện dân chủ như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Thực tế sẽ không bỏ sót nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân quận hay phường. Tờ trình đã nêu rõ chúng ta chuyển giao tất cả những quyền lực của Hội đồng nhân dân cấp quận, phường về cho Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ trừ quyết định danh mục đầu tư dự án nhóm B, C để lại cho Chủ tịch UBND quận.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố được quyền giám sát đến cấp quận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp quận cũng chịu sự chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố. Cùng với đó là sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quyền giám sát đối với chính quyền cấp quận, phường. Ðặc biệt, còn có sự giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Phóng viên: Vậy số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ được phân bổ như thế nào để bảo đảm quyền giám sát theo mô hình mới?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân của TP. Hồ Chí Minh sẽ theo số lượng được phân bổ trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới đây. Cơ cấu chuyển đổi quyền lực chúng tôi cũng quy định rất rõ nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân quận, phường sẽ được phân chia cho Hội đồng nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Còn cơ chế giám sát thì kể cả Quốc hội, đại biểu Quốc hội sẽ mở rộng dân chủ trực tiếp ở cấp quận, cấp phường theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Do vậy, chúng ta không ngại việc Hội đồng nhân dân thành phố không giám sát được ở cấp phường, cấp quận. Thực tê,́ TP. Hồ Chí Minh đã làm thí điểm và không xảy ra vấn đề gì khó khăn trong việc thực hiện quyền dân chủ của người dân.

Ngoài ra thời gian tới đây, khi thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chúng tôi sẽ chú ý về mô hình không phải là cấp chính quyền, sẽ đẩy mạnh dân chủ trực tiếp. Cụ thể, với những dự án, vấn đề rất quan trọng, thay vì cấp chính quyền của địa phương quyết định thì nay phải lấy ý kiến trực tiếp từ người dân. Nếu đa số ý kiến người dân đồng tình thì mới được thực hiện.

Phóng viên: Cơ quan hành chính cấp quận, phường sẽ như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm. Ðây là cơ chế bổ nhiệm chứ không phải cơ chế bầu và là công chức. Công chức cấp quận sẽ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các công chức của quận. Còn đối với công chức của phường sẽ bao gồm: công chức trong cơ quan hành chính và công chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (công chức các cấp là công chức của cơ quan hành chính cấp trên). Những người hoạt động không chuyên trách của phường vẫn thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Có thể nói, đây là bước chuyển, trong điều kiện như thế không phải tất cả công chức cấp phường đều trở thành công chức cấp quận. Chúng ta phải thực hiện việc chuyển đổi công chức của phường thành công chức của quận nhưng phải có trình độ đại học tương ứng vị trí việc làm, có kinh nghiệm lâu năm. Phần còn lại chúng ta phải thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, cần nói rõ tinh gọn bộ máy chỉ là một trong những nội dung để tổ chức chính quyền đô thị. Cái quan trọng là tổ chức một bộ máy hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả - tức là giảm bớt chia cắt không gian phát triển về vấn đề đô thị và thuận lợi hơn trong quản lý nhà nước về vấn đề đô thị, kể cả đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự xã hội, quản lý phát triển kinh tế.

Phóng viên: Xin cảm ơn Bộ trưởng!


Nguồn: nld.com.vn