Bài toán lớn nhất hiện nay là giải quyết chế độ chính sách với số cán bộ dôi dư

14:30 12/09/2022 | Lượt xem : 2072

Đoàn giám sát xác định, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 đạt được một số kết quả nổi bật.

Quang cảnh phiên khai mạc phiên họp thứ 15 của UBTVQH. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh phiên khai mạc phiên họp thứ 15 của UBTVQH. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 12-9 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 15.

Sau phát biểu khai mạc phiên họp của Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Phó Trưởng Đoàn giám sát đã trình bày dự thảo báo cáo “Việc thực hiện các nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021”.

Đoàn giám sát xác định, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 đạt được một số kết quả nổi bật.

Chính phủ, chính quyền địa phương đã trình UBTVQH ban hành 48 nghị quyết về việc sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã tại 45 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Qua đó, cả nước đã giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã; từ đó giảm được 3.437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện…

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức cấp huyện của 21 đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp có mặt tại thời điểm sắp xếp là 2.411 người; số được bố trí theo đúng quy định là 1.705 người; số dôi dư là 706 người.

Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của 1.056 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp có mặt tại thời điểm sắp xếp là 20.417 người; số được bố trí theo đúng quy định là 10.712 người; số dôi dư là 9.705 người.

Việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đã được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hỗ trợ các đối tượng dôi dư bước đầu ổn định cuộc sống.

Kết quả sắp xếp không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách như chủ trương của Đảng đã đề ra, mà hơn thế nữa, còn mở rộng không gian phát triển, tập trung được nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của các địa phương để phát triển bền vững, Đoàn giám sát nhận định.

Tuy nhiên, công tác bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính còn lúng túng, số lượng người dôi dư cần tiếp tục giải quyết còn nhiều. Vẫn còn nhiều trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp chưa được bố trí, sử dụng hiệu quả; việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá các trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn chậm và gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ sự thống nhất với báo cáo của Đoàn giám sát.

"Phải thừa nhận việc sắp xếp đơn vị hành chính là mới, khó, rất vất vả vì trong lịch sử suốt một giai đoạn trước đó, trong 30 năm từ 1986-2015, hầu hết địa phương chỉ thực hiện chia tách", nữ Bộ trưởng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, giai đoạn 1986-2015, cả nước chỉ có 38 tỉnh rồi lên tới 63 tỉnh (tăng 25 tỉnh), cấp huyện có 530 huyện mà nay lên tới 713 đơn vị (tăng 183 đơn vị), ở cấp xã từ 9.657 tăng tới 11.162 đơn vị (tăng 1.505 đơn vị).

Bài toán lớn nhất hiện nay là giải quyết chế độ chính sách với số cán bộ dôi dư ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Khi đang trong xu thế tăng mạnh như vậy mà phải quay ngược xu thế, sắp xếp lại để giảm thì đây thực sự là vấn đề lớn về tư tưởng. “Không giải phóng được tư tưởng thì rất khó thực hiện”, bà Phạm Thị Thanh Trà đúc kết.

Với quyết tâm chính trị cao, việc giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã “là những con số có thể nói mang tính lịch sử", Bộ trưởng nêu rõ. Với việc giảm gần 450 cơ quan tổ chức hành chính cấp huyện, 3.437 cơ quan tổ chức ở cấp xã, giảm 12% biên chế công chức cấp huyện, 32,6% biên chế công chức cấp xã; giảm 56,4% số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bà Trà nêu rõ đã giảm chi ngân sách nhà nước trên 2.000 tỷ đồng.

Nêu giải pháp cho thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, bài toán lớn nhất hiện nay là giải quyết chế độ chính sách với số cán bộ dôi dư. “Chúng tôi sẽ tập trung rất cao vào nhóm giải pháp này. Sắp xếp tốt chỗ này sẽ tạo động lực cho việc sắp xếp giai đoạn tới", người đứng đầu ngành Nội vụ khẳng định.

Theo https://www.sggp.org.vn/